LIBERALA PARTIET

For Sveriges langsiktiga framtid behovs ett klassiskt liberalt parti i Riksdagen - ett parti vars framsta mal ar att starka den ekonomiska och individuella friheten i landet. Det finns bara ett sadant parti: Liberala Partiet. De har sjalvklart inget ansvar for den har bloggen - och jag ar inte medlem i partiet. Om jag vore det skulle det finnas risk att partiet skulle avkravas ansvar for nagot jag skriver eller sager. Men deras politik ar generellt sett i nara samklang med den jag sjalv vill se i Sverige och jag uppmanar alla bloggens lasare att bekanta sig med partiet.