DEN AMERIKANSKA VALFARDSSTATEN

Bloggen Larson4Liberty handlar om den amerikanska valfardsstaten. I ett notskal diskuterar den samma process som Sverige genomgick under 70-talet: en valfardsstat pa gransen till att falla ner i budgetfascismens fiskala avgrund. Generellt har USA fem, kanske till och med tio ar kvar till den punkten. Men republikanerna maste anvanda sin nyvunna kontroll over Representanthuset till att satta stopp for en destruktiv utveckling langs den "svenska" vagen.