2/2/11

VECKANS FAHRENHEIT 459

Idag bjuder miljopartikeln Lisa Nordin pa ett lyteskomiskt exempel pa hur svenska politiker tanker nar det galler beskattning och privat naringsverksamhet. Pa fullaste allvar havdar Nordin att sjofarten runt Sveriges kuster kommer att vaxa om man bara hittar ratt satt att krama saften ur rederierna med hjalp av skatter. Pa debattsidan i Goteborgs-Posten inleder hon med att kasta sig over lastbilstrafiken - och gor det garna med hjalp av en klockren logn:

Lastbilens andel av godstransporter ökar enormt. Genom Bohuslän har lastbilstrafiken ökat med cirka 15 procent de senaste tio åren trots att detta är en sträcka som lämpar sig väl för transporter på vatten. Denna utveckling beror förstås på orättvisa spelregler mellan transportslagen. Alla fartyg i Sverige betalar farledsavgifter, men lastbilstrafiken betalar inget för varken infrastruktur eller slitage av vägar. Denna snedvridning leder till att sjöfarten förlorar upphandlingar gentemot lastbilen. Regeringen har ett ansvar för att svensk sjöfart i dag riskerar att försvinna helt. Oljepriserna fortsätter att stiga och det är ett politiskt ansvar att styra trafiken mot moderna och energieffektiva transportslag. För att låta lastbilstransporterna också betala för sin infrastruktur bör kilometerskatt införas som i så många andra europeiska länder. I stället för att svenska staten och därmed skattepengar ska subventionera godstransporter på väg är det rimliga att både svenska och utländska lastbilar betalar för sitt slitage på vägarna. Tonnageskatt måste införas. Arbetet med klassificeringen inland waterways måste fortsätta för att göra det möjligt att köra pråmar på Göta Älv och Vänern.

Att langtradare inte betalar en krona for att anvanda vagarna i Sverige ar naturligtvis en fet logn. Lisa Nordin har uppenbarligen aldrig hort talas om bensin- och dieselskatter. Hon har heller inte hort talas om fordonsskatter pa motorfordon registrerade i Sverige. Bagge dessa skatter infordes for att fordonsagarna skulle betala for anvandningen av det av staten tillhandahallna vagnatet. Att sedan staten sprungit ivag och anvant de skatteinkomsterna till annat an att betala for vagunderhall och vagutbyggnad ar inte fordonsagarnas problem. Det ar politikernas. Att hon dessutom antyder att landtransporter far subventioner - kontantutbetalningar - fran staten gor inte precis hennes debattartikel mer trovardig.

Darutover noterar vi att Lisa Nordin alltsa anser att en privat naringsverksamhet - i det har fallet sjofart - gynnas av att beskattas. Hon vill ha en tonnageskatt pa fartyg, uppenbarligen som ersattning for en fast farledsavgift. Men det ar sakert som amen i kyrkan att staten skulle utforma tonnageskatten sa att den var inkomstneutral for staten: man skulle kalibrera den sa att det genomsnittliga fraktfartyget betalade lika mycket som idag. Med lagre skatt pa sma fartyg och hogre skatt pa stora fartyg skulle skatten dessutom motverka utnyttjandet av skalfordelar - en av sjofartens verkliga konkurrensmetoder gentemot landtransporter. Darmed lagger Nordin sordin pa tillvaxten i precis den privata naringsverksamhet hon sager sig vilja gynna.

Fahrenheit -459 ar den temperatur vid vilken all rorelse upphor i universum. Nar en politiker helt slutar tanka och analysera sina egna forslag blir han eller hon en kandidat for vart arliga pris Fahrenheit 459. Lisa Nordin kvalificerar sig harmed med god marginal.

1 comment:

blofeldt said...

Mupparna hamnar fel på så många frågor, jättebra att dom vill förbättra miljön. MEN, det finns bättre alternativ än att höja skatterna. Vi kan inte konvertera allting nu när det inte finns tillräckligt med vettiga alternativ. Sedan har vi redan så låga miljöutsläpp att miljömupparna ska inte vara så hysteriska och kräva en massa saker som är befängda.

Här är några exempel: Tvångkvotering, flumpolitik,förbud och pekpinne-politik, fri invandring, mot kärnkraft, clownwer på ålderdomshem, företagsfientlig politik, godstransporter i tunnelbanan nattetid (sic), höjda energi och bensinskatter, officiell statlig tidning som berättar "sanningen", förbjuda reklam, ett samhälle med noll tillväxt, obegränsad studielön, 15 timmars arbetsvecka, Mupparna är riksdagens största horor.

Mupparna har inte förstått att det är rikedom och utveckling som gör att vi har råd att bli allt miljövänligare. Deras fobi för tillväxt kommer paradoxalt nog göra, att vi inte har råd att fortsätta bli miljövänligare, dessutom kommer det att gå hand i hand med sänkt levnadsstandard.