2/1/11

VARFOR STICKER LEDANDE POLITIKER FRAN SVERIGE?

Om det ar nagra som borde trivas i Sverige och vilja stanna dar ar det ledande politiker, speciellt de som suttit vid maktens spakar under en langre tid. De borde ju rimligen vara oerhort nojda vad de har astadkommit. Men om flera iogonenfallande exempel ar borjan pa en ny trend, da finns det god anledning att fraga om inte landet ar i samre skick an manga anat. Efter tips fran Utlandssvensk gor vi ett besok hos Widar Nord pa Fria Tider:

Illegala invandrare benämns med en eufemism ”papperslösa”. Hela världen ska få komma och bo i Sverige och ska också få gratis sjukvård här. Idealistiska vänstermänniskor, libertarianska folkpartister (som vill slopa alla gränskontroller), frikyrkligt motiverade kristdemokrater – de förenas i synen att Sverige i realiteten inte ska ha någon invandringskontroll alls. Och de har starkt stöd av alla massmedier. Den som inte sjunger i total harmoni med änglarna utpekas som rasist, eller i vart fall icke-humanist. Problemet är bara verkligheten. Det är ett faktum att Sverige har misslyckats med att hantera senare års stora utomeuropeiska invandring. ... Av cirka en miljon personer som beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige sedan 1990 har en (1) procent fått det för att ta ett arbete. Kombinationen av helt öppna gränser, ett generöst välfärdssystem och en arbetsmarknad med höga ingångslöner och andra spärrar för inträde är katastrofal, såväl socialt som finansiellt. ... Både Pär Nuder och Mona Sahlin har förkunnat att de funderar på att flytta till USA, och Thomas Bodström och Sven-Otto Littorin har redan stuckit.

Med undantag for jabben mot "libertarianska" folkpartister (Widar Nord vet uppenbarligen inte vad en libertarian ar) pekar artikeln icke desto mindre pa vissa aspekter av det sociala sonderfall i Sverige som jag analyserat sedan 2007. Jag delar inte uppfattningen att den stora invandringen ar sonderfallets grundorsak - om Sverige haft en val fungerande ekonomi hade landets ekonomi enkelt kunnat absorbera en miljon arbetssokande immigranter pa ett decennium. Men Sverige har inte en val fungerande ekonomi. Landet har i stallet en dysfunktionell valfardsstat, till vilken en miljon bidragsberoende immigranter har kommit. Invandringen har forvarrat problemet, inte skapat det.

Apropa de landsflyende politikerna skriver Julia Caesar - skarp som alltid:

Vi ska inte tro annat än att politikerna har börjat fumla efter utlösningsknapparna till sina egna fallskärmar och flytvästar. Rädde sig den som kan innan hela mångkulturexperimentet kraschar. Men vad göra med folket? För folket finns inga livbåtar när skeppet sjunker. I varenda diktatur som har kollapsat har den totalitära propagandan pågått ända till det bittra slutet. Sverige är inget undantag.

Svenska politiker och media har de facto upptratt som om landet var en diktatur. Det ar oerhort viktigt att komma ihag att asiktshegemonin i invandringsfragan inte ar den forsta. Sa kallad samsyn infordes inom det finanspolitiska omradet redan i slutet av 70-talet. Det senaste decenniet har ledande politiker flyttat over samsynsmetodologin till invandringsfragan, med alltfor tydligt resultat.

Det aterstar att se om den svenska politikerflykten ar isolerad till ett antal giriga socialdemokrater som forst beskattar ihjal sitt hemland och sedan sticker hit till USA for att tjana pengar. Men det ar notabelt att sa pass manga sticker pa sa kort tid. Mitt politiska minne stracker sig tillbaks till borjan av 80-talet och jag kan inte minnas nagon flykt av det har slaget nagonsin under de senaste tre decennierna. Man ska darfor inte utesluta att de vet nagot de absolut inte vill beratta.

Vilket, kan jag ju tillagga, gor det annu mer angelaget att lasa min nya roman Arla Gryning: En Samtidsroman. Manus ar klart, formateringen ar klar; nu aterstar endast tryckning och distribution.

5 comments:

Anonymous said...

Har du exempel på ledande politiker som stuckit från Sverige?

S R Larson said...

Jag vet att inledande paragrafen ar fyra hela meningar lang, och att det ar oerhort anstrangande for dig att stava dig igenom sa mycket text pa en gang. Men om du lagger manken till kan till och med du fortsatta lasa efter lanken till Widar Nords artikel.

Anonymous said...

Fria nyheter drar till sig rassar som flugor drar till sig skit. Sen är det Bodström som har flyttat till USA. Littorin flyttade för att hans syn på de fria marknadskrafterna inte överensstämde med svensk lagstiftning. Så vilka är det som har stuckit??

utlandssvensk said...

"Fria nyheter drar till sig rassar som flugor drar till sig skit."

Där ser man!

Att det är flugorna som drar till sig skit snarare än tvärtom hade jag aldrig kunnat gissa. Kan man förmoda att vår anonyma skribent besitter omfattande empiri angående detta?

S R Larson said...

Det ar intressant att se att Anonymosaurus anser sig veta vad Littorin tanker och tycker... Nar Littorin var arbetsmarknadsminister var han en starkare foresprakare for socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik an de senaste fyra sossarna pa samma jobb. Sa att pasta att han flyttade hit av ideologiska grunder ar bara annu en av Anonymosaurus' vanforestallningar.