2/1/11

OFARDSSTATEN: SOCIALISMEN STIGMATISERAR FATTIGDOM

Om socialismen fungerade skulle varldens hogsta skatter snabbt och enkelt utrota fattigdomen, eller hur?

Frälsningsarmén på Södermalm i Stockholm ger stöd till ensamstående mammor. Allt fler söker kyrkans hjälp för att de inte har råd att köpa vinterplagg, SL-kort eller mat åt barnen. – Man orkar inte dra lasset själv, men det är svårt att be om hjälp, säger tvåbarnsmamman Maria. Mamma-barngruppen ingår i Frälsningsarméns sociala verksamhet där man ger både socialt och ekonomiskt stöd till hjälpsökande. Det kan vara att betala tandläkarbesök, avgift till en aktivitet, kläder, stödsamtal eller att ordna lägerverksamhet. ... De senaste åren har de haft en ökning av antalet ensamstående mammor som hamnat i en svår ekonomiskt utsatt situation. Allt fler ramlar igenom samhällets skyddsnät, och det är barnen som far mest illa, menar Ewa Nordenberg. – Barnen har det tufft och får bära mycket. ... Ewa Nordenberg berättar om familjer som köper en Iphone i stället för mat så att barnet ska slippa bli utsatt för mobbning i skolan. – Man drar in på allt annat för att det inte ska synas utåt att man har det dåligt ställt.

Man sa pa 70-talet i Sverige att valfardsstaten var fardigbyggd och att ingen langre var sa fattig att det var fult att vara fattig. Att ett samhalle kan bli "fardigbyggt" ar naturligtvis nonsense. Den vanforestallningen har sina rotter i den marxistiska tesen om historiens slut vid portarna till Proletariatets Diktatur. Nar man val stiger in genom de portarna intrader ett tusenarigt lyckorike, enligt den marxistiska dogmen. Vi kan idag beskada det lyckoriket i framfor allt Nordkorea. Venezuela ar pa god vag dit, till tonerna av 30 procents inflation och akut brist pa energi och mat.

Sjalvklart ar det skamligt att vara fattig i Sverige. Den skammen ar instiftad av den socialistiska byrakrati och politiska elit som styrt landet i decennier. Eftersom ett av huvudmalen med valfardsstaten ar att "bygga fardigt" landet sa ingen kommer att vara fattig de narmsta tusen aren, finns det heller inga fattiga nar politikerna och byrakraterna val har slutfort byggandet av valfardsstatens lyckorike. De fattiga som fortfarande finns - och som blir fler under valfardsstaten - utgor saledes en anomali. De officiella mytbildarna, dvs politiker, byrakrater och andra opinionsformare, tvingas valja mellan att a ena sidan erkanna existensen av och respektera fattiga, och a andra sidan forsvara bygget av den tusenariga valfardsstaten. Socialister som de ar valjer det naturligtvis att forsvara valfardsstaten. Darmed skambelagger man fattigdom under det officiella lyckoriket.

1 comment:

Utlandssvensk said...

"De officiella mytbildarna, dvs politiker, byrakrater och andra opinionsformare, tvingas valja mellan att a ena sidan erkanna existensen av och respektera fattiga, och a andra sidan forsvara bygget av den tusenariga valfardsstaten."

Det finns ett tredje alternativ: Lämna det sjunkande skeppet:

"Både Pär Nuder och Mona Sahlin har förkunnat att de funderar på att flytta till USA, och Thomas Bodström och Sven-Otto Littorin har redan stuckit. Julia Caesar är nog något på spåret när hon skriver:

”Vi ska inte tro annat än att politikerna har börjat fumla efter utlösningsknapparna till sina egna fallskärmar och flytvästar. Rädde sig den som kan innan hela mångkulturexperimentet kraschar. Men vad göra med folket? För folket finns inga livbåtar när skeppet sjunker. I varenda diktatur som har kollapsat har den totalitära propagandan pågått ända till det bittra slutet.”

http://www.friatider.se/fler-och-fler-borjar-lata-som-oss

När kommer lagstiftning som låter politiker ta ut hela sin pension i kontanter om de lämnar landet? Räkna inte med omfattande uppmärksamhet i media……