2/21/11

EN PROCENT BEVILJADES ASYL - VART TOG RESTEN VAGEN?

En artikel i Ostersunds-Posten om skadegorelse vid en flyktingforlaggning vacker helt andra fragor an sjalva amnet for artikeln. Vi aterkommer till dessa om ett ogonblick. Forst ar det namligen vart att notera att det forekommit omfattande skadegorelse pa forlaggningen, nagot som uppenbarligen inte kan bero pa trangboddhet. Antalet asylsokande var namligen bara tva tredjedelar av vad Migrationsverket hyrde lokalen for (och saledes dimensionerade boendet for):

Fastighetsägaren Vasallen kan räkna med ersättning från Migrationsverket för den förstörelse som skett i flyktinglokalerna. – Vår utgångspunkt är att Migrationsverket ersätter det som inte kan betraktas som normal förslitning i boendet, säger Karin Flygare som är pressinformatör vid Migrationsverket. ... [Det blev] några färre asylsökanden som skickades till Frösön än vad som sades från början då det talades om 300 personer. – Antalet asylsökande som bott på Frösön är uppskattningsvis drygt 200, säger hon. På frågan om hur många av dem som beviljats asyl svarar Karin Flygare på Migrationsverket så här: – Endast två asylsökningar beviljades under tiden som de bodde på Frösön. Efter det var det många som skrevs in på andra orter i landet, bland annat Lindesberg och Vilhelmina. Hur många som beviljats asyl från de orterna, och hur många som fortfarande väntar på besked kunde inte Migrationsverket ge besked om på måndagen. – Dessutom var det många sökanden som helt enkelt tog tillbaka sin ansökan under tiden de bodde på Frösön, säger Karin Flygare.

Att manga beviljas asyl fran andra orter ar inte sa uppseendevackande. Daremot vore det intressant att fa veta vad som hande med de som drog tillbaks sin asylansokan under vistelsen pa Froson. Skickades de hem? Beviljades de uppehallstillstand pa andra grunder?

Orsaken till att det har ar intressant ar den stora mangd manniskor som kommer till Sverige varje ar, jamfort med befolkningen. Att man inkvarterar sa manga som 200 flyktingar pa Froson ar for journalisten pa Ostersunds-Posten inte ens en uppseendevackande fraga. Nu ar det har bara ett litet, litet exempel och ingenting man ska dra for stora vaxlar pa, men nar iogonenfallande fakta inte blir foremal for journalistisk nyfikenhet betyder det ofta att journalisten ar van vid vad utomstaende betraktar som iogonenfallande. Att bara en procent beviljades asyl borde i sig sjalv vara anledning till en lang artikel. Ty om antalet som beviljas asyl i Sverige ar en liten minoritet av alla som kommer till Sverige (aven om det ar 20 ganger storre an i det har exemplet ar det fortfarande en vasentlig fraga) hur manga strommar da i verkligheten in i landet?

No comments: