1/26/11

SENASTE NYTT FRAN DEN SOCIALISTISKA BOSTADSPOLITIKEN

Norrlandska Socialdemokraten bjuder pa annu en bisarr infallsvinkel pa den svenska bostadsbristen:

Det finns många lediga villatomter i Kiruna med omnejd. Men det är ingen bra affär att bygga och det är inte så lätt att ordna finansieringen. -Det är ett extremt dilemma, säger Villy Hansen i Villaägarnas förening. Att exploatera fler villatomter är knappast lösningen för Kirunas bostadsbrist. Kiruna kommun har redan ett 20-tal lediga villatomter. ... Efterfrågan är inte direkt överväldigande. Detta trots att det knappt finns några hus till försäljning och att huspriserna har stigit kraftigt de senaste åren. Fortfarande kostar det uppskattningsvis dubbelt så mycket att bygga ett hus jämfört med vad man kan sälja det för. ... Problemet är egentligen ett problem för stora delar av Sveriges landsbygd där priserna för begagnade hus inte är i närheten av byggkostnaden.

Malmfalten ar en av de fa regioner i Sverige dar det faktiskt gar att fa jobb idag. Efterfragan pa jarnmalm har okat kraftigt sista aret och gruvindustrin gar bra. Det finns bade kopkraft och efterfragan pa bostader i Malmfalten. Anda ar det olonsamt att bygga eftersom kostnaderna for att bygga ett hus till och med overstiger marknadsvardet pa en marknad med sa stor overefterfragan som den svenska.

Men inte nog med detta: till och med i glesbygd dar arbetsmarknaden ar svag ar pariteten mellan kostnader for att bygga nya villor och att kopa gamla villor sa stor att det inte lonar sig att bygga. Produktionskostnaderna for nya bostader anpassar sig med andra ord inte till efterfragan. Det har sager en oerhord massa om hur den svenska byggindustrin ser ut: den ar hart kontrollerad av byggnadsarbetarforbundet, vilket innebar att det ar omojligt att pressa ner arbeskraftskostnaderna; den ar naturligtvis hart beskattad, som all annan ekonomisk verksamhet i Sverige; och den ar dessutom kraftigt reglerad i praktiskt taget alla steg. Darutover ska man naturligtvis helst forsoka skaffa kredit ocksa, vilket ar svart i Sverige jamfort med manga andra lander. Med andra ord bar den socialistiska bostadspolitiken en mycket stor del av skulden for bostadsbristen i Sverige.

No comments: