1/5/11

SENASTE NYTT FRAN DE SKATTEBETALDA BROTTSILLUSIONISTERNA

Som vi alla vet har kriminaliteten i Sverige varit oforandrad sedan Magnus Ladulas' dagar. Saledes tipsar Utlandssvensk om ett litet reportage i Goteborgs-Posten:

Klas Sjöö, polisinspektör på länskriminalen i Skåne, säger att personlig skyddsutrustning, främst västar, blir allt vanligare i kriminella gängmiljöer. Förutom skyddet ger västen också viss status, menar han. – För unga människor kan det kännas väldigt flashigt och tufft att ha skyddsväst på. Företagens främsta säljargumentet är påståendet att otryggheten ökar i samhället. En titt i statistiken hos Brottsförebyggande rådet (Brå) visar också en svag uppgång i antalet anmälda misshandelsfall de senaste fem åren. Men Brås trygghetsmätning 2009, där människor svarar på om de utsatts för brott, visar tvärtom en nedgång. Felipe Estrada är professor i kriminologi vid Stockholms universitet: – Det finns väldigt lite som tyder på att gemene mans utsatthet för grövre brottslighet skulle ha förändrats på ett dramatiskt sätt under de senaste årtiondena, säger han.

Den som vill veta mer om den oforandrade brottsligheten i Sverige kan ta del av FN:s kriminalstatistik. Den redovisar exempelvis antalet valdsbrott per 100 000 invanare for 2008. Av alla europeiska lander samt Canada och USA ligger Sverige i topp med 919, foljt av Storbritannien (England-Wales) med 770, Belgien med 697 och Finland med 656. USA kommer pa tionde plats med 268. Sverige utmarker sig ocksa i att trenden, till skillnad fran andra lander med tillforlitlig statistik, ar starkt uppatriktad: +26.5 procent pa fem ar.

En 26-procentig okning ar alltsa ingen okning enligt Felipe Estrada. Den som till aventyrs vill veta mer om Estradas "forskning" kan lasa den har lilla artikeln. Eller den har, dar Estrada omintetgor sitt eget argument om att alltsammans bara handlar om en okad anmalningsbenagenhet.

No comments: