1/20/11

SD OCH KD FEL UTE OM ARBETSKRAFTSBRIST I SJUKVARDEN

I partiledardebatten den 19 januari begarde kristdemokraten Goran Hagglund replik pa Jimmie Akessons anforande. I replikskiftet, som borjar vid 16:25 i videon harnedan, diskuterade de bagge herrarna bland annat bemanningen inom sjukvarden:Saval Akesson som Hagglund missforstar problemet med underbemanningen i sjukvarden. Under en period pa lite mer an tio ar gjorde sig landstingen av med mer an var femte anstalld. Detta skedde inte genom en massflykt dar folk sa upp sig i parti och minut. Tvartom ar minskningen ett direkt resultat av landstingens kroniska budgetproblem. Pa grund av valfardsstatens enorma tyngd pa den privata sektorn orkar inte denna leverera tillrackligt med skatteintakter for att bl.a. landstingspolitikerna ska kunna producera all den sjukvard svenska folket behover.

For att bringa ner kostnaderna i balans med skatteinkomsterna har landstingen sedan 90-talskrisen gjort sig av med 70 000 anstallda, drygt en femtedel av den sammanlagda sjukvardspersonalen. Denna stora bantning, som skedde koncentrerat under en tio-arsperiod, ar den verkliga orsaken till den s.k. personalbristen inom sjukvarden. Losningen pa denna ar inte nyanstallningar inom en skattefinansierad sjukvard, utan en privatisering av sjukforsakringen och av produktionen av sjukvard, nagot som varken Akesson eller Hagglund vill prata om.

No comments: