1/7/11

KOMMUNPOLITISK MAKTBERUSNING

Mjolkpartiet pekoralerna ar inte direkt ett av de offensiva partierna pa den svenska politiska scenen. Tvartom forsoker dess foretradare ofta konkurrera med partiets tidigare ordforanden Ola Ullsten, Vet Basterberg och Lars Leijonborg om vem som snabbast forsvinner nar han staller sig framfor en gra betongvagg. Men det finns alltid undantag till varje regel. I det har fallet ar det en viss Anna Svalander som for sitt partis rakning i en debattartikel i Boras Tidning redogor for det cyniska politiska spelet runt det planerade varmeverket i staden:

Vilka är det som får ta smällen om det visar sig att alla förhoppningar och antaganden om det nya värmeverket inte slår in? Jo, Borås stad och skattebetalarna naturligtvis, skriver Anna Svalander. Vilka missförstånd är det Ulf Sjösten (M), ordförande för Borås energi och miljö, BEM, och Thomas Nilsson (S), vice ordförande, vill diskutera i BT den 27/12? Att det är knasigt att expandera när efterfrågan på fjärrvärme minskar? Att det är billigare att bygga nytt kraftvärmeverk på Ryaverket? Att det inte innebär några som helst miljövinster att flytta verket? Allt detta står nämligen att läsa i den förstudie BEM själv har gjort. Förstudien var till en början hemlig, men är nu diarieförd så att vem som helst kan läsa den. En konsult har gjort en ”second opinion” och kommunens revisorer har kommit med svidande kritik av BEM:s förstudie och slutsatser. Avfärdar verkligen Sjösten och Nilsson ”second opinion” och revisionsrapporten som ”missförstånd”? ... På Ryaverket finns de relativt nya avfallspannorna som kommer att fungera i minst 20 år till. När dessa byggdes för några år sedan utgjorde de den största investeringen Borås någonsin gjort. Ackumulatortanken finns på Ryaverket och därifrån utgår hela stadens fjärrvärmenät. Att då insistera på att flytta biobränslepannorna till Sobacken för att eventuellt kunna leverera ånga till ”någon” som ”kan bidra till att öka våra intäkter”, är så vaga och dåligt underbyggda argument att revisorerna reagerar. ... Eftersom ordföranden och vice ordföranden själva konstaterar att fjärrvärmebehovet kommer att minska, så är det en logisk kullebytta av stora mått att de i samma andetag propagerar för att expandera och satsa på ökad produktion. Dessutom är herrarna överens om att vi inte vet hur det framtida energibehovet ser ut. Att då investera minst 1,4 miljarder kronor i nya biobränslepannor och ledningar på Sobacken för att kunna koppla på större ”fabriker” när hela Europa går mot småskaliga lösningar, är obegripligt.

Nej, det ar inte obegripligt. Det har ar storstatsideologi i arbete. De som vill ha en stor, centralplanerad offentlig makt beter sig precis sa har. Storstatsideologer blir ofta maktberusade: de arbetar som bekant med pengar de kan ta fran folk under hot om att kasta dem i fangelse, vilket leder till att de fattar beslut som gynnar i forsta hand dem sjalva och deras fortsatta, helst expanderade maktinnehav - inte kommunens invanare.

Makt ar lika berusande oavsett var den ackumuleras. Skillnaden mellan maktkoncentration i privata foretag och ofantliga sektorn ar att foretag utsatts for konkurrens. Nar foretagsdirektorer berusas av makt och styr for att maximera sin makt, slutar de se till foretagets basta. Detta leder forr eller senare till att foretaget gar under. Wallenberggruppens allt svagare stallning ligger nara till hands. Lonsamhetskrisen inom Mercedes-Benz ar ocksa vard att namna i det har sammanhanget. Men inom den offentliga makten finns inget av den konkurrens som satter press pa maktberusade direktorer - tvartom kan den offentliga makten satta sina egna spelregler, speciellt i Sverige. Resultaten ser vi i stort och smatt, med varmeverket i Boras som ett litet exempel.

No comments: