1/24/11

FLER EXEKUTIVA AUKTIONER - TIDIGA TECKEN PA BOSTADSBUBBLA?

Fragan om vart svenska bostadsmarknaden ar pa vag ar fortfarande oppen. Idag laser vi i Nya Wermlands-Tidningen om en stark okning av antalet exekutiva auktioner dar Kronofogden saljer folks bostader for att de inte langre klarar av att betala lanen. Aven om siffrorna an sa lange ar sma ar det icke desto mindre en viktig pusselbit i utvecklingen. Den pekar i samma riktning som de som menar att Sverige kan vara pa vag mot en bostadsbubbla:

Under 2009 såldes 199 bostäder i region mitt, som är det område som Värmland tillhör, på exekutiv auktion av Kronofogden. När försäljningarna för 2010 sammanfattades kunde man konstatera att antalet sålda bostäder hade ökat med 142 stycken till totalt 341. Det innebär en ökning på 71 procent. Mellan 2008 och 2009 var ökningen ännu större med hela 118 procent. Det är lätt att tro att lågkonjunkturen har spelat den avgörande rollen för utvecklingen. Marcus Wågström som är teamledare på Kronofogdemyndigheten mellersta förklarar dock att det till största del handlar om helt andra saker. ... Numer är alla utredningar fullständiga vilket till exempel innebär att en låntagares samtliga tillgångar blir föremål för granskning. Det medföra att fler bostäder har blivit aktuella för utmätning då många har en fastighet som säkerhet för andra lån. – Sen gjordes också en effektivisering av handläggningen som också har bidragit, säger Marcus Wågström.

Det finns naturligtvis en orsak till att man andrade lagstiftningen. Den orsaken ar med stor sannolikhet att bankerna sag en trend med okade betalningssvarigheter och borjade bli oroliga att man skulle riskera sina pengar. I sa fall tyder det pa en langsiktig oro bland de som skriver ut bostadslan rorande svenska familjers formaga att betala pa villor och bostadsratter.

Vi far se vart det har tar vagen. Det ar ett viktigt amne eftersom en bostadsbubbla skulle fa oerhort stora konsekvenser for svensk ekonomi. Det ar mojligt att den finansiella stressen pa villaagare och bostadsrattsinnehavare ar storre an vad en ytlig betraktelse av bostadsmarknaden ger vid handen. Jag ska garna grava i relevant statistik, men det var vanta tills jag har fatt utrett metodproblemen kring den internationella arbetsmarknadsstatistik jag vill skriva om...

4 comments:

blofeldt said...

Var inne på sidan Kronofogden.se och tittade lite på vad som är till försäljning. Ingenting i innerstaden, men i Huddinge och Haninge fanns en del objekt som var utmätta. I övriga landet fanns det en hel del som såg billigt ut. Mönstret verkar följa tidigare år, när det har gått utför med folks privatekonomi.

Den här bostadsbubblan, om det nu är någon bubbla kommer att visa sig när det blir utmätningar inom Öfvre Östermalm, Norrmalm och Kungsholmen. Vi får nog vänta ett tag till innan Kronokalle dyker upp på adresser som Villagatan, Floragatan, Tysta gatan och alla övriga "fina" adresser, där det bor folk med riktiga pengar och en stabil ekonomi. Men jag avfärdar inte tanken på att det ligger en hel del luft i dagens priser här i innerstaden.

Anonymous said...

Under 2010 infördes det så kallade bolånetaket som innebär att det finns en gräns för hur mucket det går att låna med ett hus som säkerhet. Detta infördes eftersom man ville undvika att utsättas för en ny bostadsbubbla liknade den som USA, och även många andra länder, fick erfara 2007. Denna bubbla ledde i sin tur till en svår ekonomisk kris i hela världen. Man har befarat att samma problem kan uppstå i Sverige då priset på bostäder fortsätter att öka, men det tror jag inte blir fallet i Sverige.

Ron said...

"It's different this time..."

Så hette det i England 2003 också. Tuta och kör bara. Här blir ingen kris. O nej.

(Sen kom Northern Rock, RBS, Bradford&Bingley... och skattebetalarna fick notan)

Huspriser ska självfallet stiga med 15-20 procent om året och löner ska ligga stilla. Det är säkert jättebra...

Vi får se hur det går. Fortsätter det på den inslagna vägen så tippar jag att bankkrisen är ett faktum lagom till valet 2014.

Och vad gör Bodström egentligen i USA?

Det är väl aldrig medieträning...?

Larsa said...

"Man har befarat att samma problem kan uppstå i Sverige då priset på bostäder fortsätter att öka, men det tror jag inte blir fallet i Sverige."

Det skulle vara bättre om du också talar om varför du inte tror det, Anonyomus.