1/20/11

EU:S PATIENTDIREKIV - MINSKAD SJUKVARDSTILLGANG FOR SVENSKAR

Tva mer eller mindre avdankade socialdemokratiska politiker skrev en debattartikel igar i Dagens Nyheter om EU:s nya sjukvardsdirektiv. De forsoker presentera det s.k. patientrorlighetsdirektivet som nagon sorts forbattring av livet for svenska patienter. Men sannolikheten for att detta ska ske ar liten - snarare kan direktivet innebara en forsamring av tillgangligheten till sjukvard for svenska patienter:

Direktivet gör tydligt att man som patient inte ska behöva ligga ute med stora pengar för vård i ett annat EU-land. Medlemsländerna kommer att kunna införa system med frivilliga förhandsbesked. Det innebär att patienter kan få en betalningsgaranti med exakt belopp. Möjligheten att införa samma ordning som redan används när det gäller de sociala trygghetssystem inom EU kan innebära att patienten helt slipper penning- och pappersexercisen. Med direktivet stärks även säkerheten. Som patient ska man enkelt kunna få förhandsinformation om en vårdgivare lever upp till säkerhetsstandarder. Medlemsländerna ska samtidigt kunna neka en patient att söka vård hos en vårdgivare som bedöms allmänfarlig - exempelvis om en multiresistent bakterie riskerar att sprida sig. Det här har varit viktigt för oss eftersom det är ett skydd såväl för den enskilda patienten som för alla andra som riskerar att komma i kontakt med viruset.

Allt det har later utmarkt, men underliggande ar, som alltid i svenska sammanhang, budgetfragan. Svensk sjukvards budgetnedskarningar har gjort den mycket fattig i internationell jamforelse. I det har sammanhanget betyder det att den som tar med sig svenska sjukvardspengar - landstingsskatten kort och gott - till utlandet for att fa sjukvard kommer att finna att pengarna inte racker. Antingen maste landstinget hosta upp mer pengar an vad varden skulle kosta i Sverige, eller maste patienten lagga in en (substantiell) mellanskillnad. Om landstingen ska sta for fiolerna kommer det att bli manga avslag pa grund av "sakerhetsrisker".

Tillgangligheten till sjukvard okar saledes inte for svenskar. Samtidigt kan detta leda till en minskning av tillgangligheten till sjukvard i Sverige: utlandska patienter med tysk, brittisk, hollandsk, dansk eller osterrikisk kopkraft kommer att finna att svensk sjukvard ar billig. Svenska sjukhus kommer a sin sida att se en mojlighet att salja sjukvard till hogre priser till utlandska patienter an vad landstingen betalar dem per patient. Eftersom landstingen fortfarande har etableringskontroll och finansieringsmonopol pa sjukvard i Sverige innebar detta att svenska patienter trangs undan till forman for utlandska. Sa mycket for "sulledareteeten" i den svenska sjukvardssocialismen.

No comments: