1/25/11

DET FINNS INGEN KORRUPTION I SVERIGE

Som sagt, det finns ingen korruption i Sverige:

Rolf Swensson, 65, planerade bygget av Sveriges nya fängelser – nu riskerar han själv sex år på kåken. Som fastighetschef på Kriminalvården misstänks han ha tagit emot miljoner i mutor. I utbyte ska han ha betalt ut många miljoner av skattebetalarnas pengar.

Hor du inte vad jag sager?? Det finns ingen korruption i Sverige:

De har 75 pågående utredningar men bara fyra åklagare. Riksenheten mot korruption är helt överbelastade av alla mutbrott. Nu kräver överåklagaren Gunnar Stetler nya lagar och mer resurser. – Vi måste få en särskild grupp med poliser för mutbrott, säger han. Sverige har i år skakats av flera stora korruptionsavslöjanden. I Göteborg har en rad kommunala tjänstemän och byggherrar avslöjats med bluffakturor och mutor. I Solna avgick stadsdirektör Sune Reinhold efter att det avslöjas hur han suttit på dubbla stolar och fått mer än 800 000 kronor i konsultarvoden. En tjänsteman på Norrköpings kommun misstänks ha använt skattepengar till att betala byggnadsarbeten på sitt fritidshus. Och så härvan kring kriminalvården. I Transparency Internationals årliga rankning över korruptionen i världen har Sverige tappat sin placering som världens minst korrupta land och är nu i stället på tredje plats. – Vi har ett problem i Sverige med en verklighetsbild som länge varit alldeles för idyllisk. Korruption är mycket mer utbrett än vad vi tror, säger Lars Göran Engfeldt ordförande i Transparency International i Sverige.

Och da rapporterar Transparency International bara de fall som faktiskt dokumenteras med fallande domar eller andra former av officiella bekraftelser pa fall av korruption (i vissa lander kan parterna gora upp utanfor domstol). Eftersom man i Sverige dels inte tror att korruption finns - och saledes manga ganger vagrar att se det nar det faktiskt ager rum - och dels inte lagger nagra egentligen resurser pa att utreda korruptionsbrott, kan Sverige saledes komma undan med att se ut att vara fritt fran korruption.

Att man nu borjar avsloja korruption tyder pa att det nu har blivit ett sa allvarligt problem att det borjar bli svart for myndigheter att fungera pa "vanliga" premisser. Det har lange funnits mediauppgifter om att invandringsbyrakratin ar penetrerad av korruption - bl.a. har kriminella fran Serbien kunnat kopa sig permanenta uppehallstillstand i Landet Utan Korruption. Att det nu borjar sippra ut uppgifter om korruption pa annat hall ar bara naturligt: sannolikt borjar manga privata foretag tycka det ar alltfor kostsamt att standigt behova betala den offentliga makten for entreprenader. De har god anledning till detta. Ju storre den offentliga makten ar, och ju mer den begransar utrymmet for privata foretag att agera pa fria marknader, desto mer beroende blir den privata sektorn av uppdrag fran den offentliga makten.

No comments: