1/12/11

DEN SOCIALISTISKA SJUKVARDEN SLAR TILL IGEN

Ron tipsar om en artikel hos Merit Wager. En f.d. anstalld inom varden berattar om sin erfarenhet av att forsoka ta hand om manniskor som handikappats av hjarnskador. Valkommen till den fiskala fascismens Sverige:

De boende behandlades annars som mindre vetande, döva och faktiskt sämre än illa omtyckta hundar. Helt respektlöst, för att börja någonstans. Jag protesterade, så klart. Anmälde en kollega som slog en av de boende. Hade jag inte med att göra, det var kränkande för henne. Personalen alltså. För att hon var fast och jag bara vikarie. Och icke svensk. Alltså var det rasistiskt av mig att anmäla den arbetsskada hon orsakade mig genom att slå på den boende, så hon rev mig. Ifrågasatte varför pengar som skulle gå till upprustning av boenderummen gick till möbler i tv-rummet. Ett rum där de boende inte fick vara, bara personalen. Ifrågasatte varför viss personal stal mat från de boende, som hade egna kylskåp på rummen. Också varför man tilltalade en del boende med väldigt respektlös ton. Som små barn. Eller störtade in i boendes rum utan knackning eller varsamhet. De betalade ju ändå rätt mycket för att få ha egna rum.

Den har sortens berattelser - las som sagt hela hos Merit Wager - ar kusligt vanliga i svensk sjukvard, en sjukvard helt styrd, kontrollerad och finansierad av den offentliga sektorn. Det har ar de svagaste manniskorna i det svenska samhallet, och de blir behandlade samre an massmordare i svenska fangelser. Just behandlingen av de svagaste i ett samhalle ar en utmarkt matare pa vilken moral samhallet ar uppbyggd med. Ju varre de svaga behandlas, desto mer fascistiskt ar samhallet.

Det forakt och det maktmissbruk som personalen i det har exemplet anvander mot de handikappade ar i sin karaktar precis detsamma maktmissbruk och forakt som statsmakten anvander mot medborgarna nar den forst lovar att ta ansvar for medborgarnas sjukvard och inkomsttrygghet, sedan forhindrar eller forbjuder dem att konkurrera med staten om att tillgodose dessa loften - och fullfoljer det hela med att inte leverera vad man lovat.

No comments: