12/21/10

VALKOMNA TILL VERKLIGHETEN: SVENSKA JOURNALISTER UPPTACKER SJUKVARDSKRISEN

Sakta, sakta borjar svenska media vakna upp och inse att sjukvarden ar pa vag att bryta samman:

Personalen på akutsjukhusen i landet sliter alldeles för hårt till följd av överbeläggningar och därmed äventyras också patientsäkerheten. Det framkommer i en rapport från arbetsmiljöverket som presenteras i morgon och som Rapport har fått ta del av. Arbetsmiljöverket har under hösten gjort över 300 inspektioner vid landets ca 60 akutsjukhus. I ett pressmeddelande riktar verket skarp kritik mot situationen på många av dessa sjukhus. "Sjukhusledningarna sviker personalen i samband med överbeläggningar" slår Arbetsmiljöverket fast och konstaterar: "Riskerna i arbetsmiljön prioriteras inte, trots det nära samband som finns mellan personalens arbetssituation och patientsäkerheten". - På många håll har överbeläggningar blivit ett normaltillstånd. Personalen får slita hårt och är oroliga för att inte hinna med patienterna. Det finns mycket stress, en hög arbetsbelastning, långa arbetspass utan raster och pauser, säger Håkan Olsson, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket. ... Södersjukhuset i Stockholm har fått ett flertal anmärkningar på avdelningar som förlossningen, specialistvården, ortopedin, kirurgin, kardiologin och akuten. På Sachsska barnsjukhuset som hör till Södersjukhuset konstaterar Arbetsmiljöverket exempelvis att det finns överbeläggningar på upp till 180 procent ... Anmärkningarna gäller såväl överbeläggning och trängsel som stress för personalen, som ofta inte hinner ta raster och får jobba mycket övertid. ... -När man har de här dagarna när det verkligen är kaos skulle man behöva mer personal, så att man har tid att äta lunch och ta rast och bedriva patientsäker vård, säger Petra Ryman, barnmorska på Södersjukhusets förlossningsavdelning.

Valkomna till verkligheten, Rapport-journalister. Var har ni varit de senaste 20 aren?

Hayek-Institutet Sverige har i tre ars tid byggt upp ett bibliotek av artiklar om krisen svensk sjukvard - och hur man raddar den undan sammanbrott.

No comments: