12/1/10

STOREBRORSEKOLOGI: VARGAR VIKTIGARE AN MANNISKORS PRIVATEGENDOM

Den offentliga maktens intrang i manniskors privatliv inskranker sig inte till planboken eller regleringar av vem som far starta vilka sorters foretag (exempelvis inom utbildning eller sjukvard). Den tvingar ocksa manniskor att anpassa sina liv till en ideologi om s.k. biologisk mangfald, exempelvis genom utsattning av vargar runtom i Sverige:

Det går att förstärka den svenska vargstammen genetiskt med östliga vargar och samtidigt upprätthålla ett gott smittskydd och djurskydd, visar vargutredningen som presenterades i dag. Både valpar och vuxna vargar behöver sättas ut för att man ska nå målet. Det anser tre myndigheter som nu redovisar hur vargstammen i Sverige ska förstärkas genetiskt med högst 20 vargar till 2014. De slår fast att målet är att förstärka vargstammen genetiskt, inte att öka antalet vargar. Nya vargar bör sättas ut i anslutning till områden där det finns vargar i dag, för att de ska ha chans att bilda par med svenska vargar, säger Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket. Myndigheterna har undersökt om man kan sätta ut både vuxna vargar och valpar. Slutsatsen är att det går snabbare att få in nya gener om man använder könsmogna vuxna vargar. Det tar ett—två år från det att de fångats in tills de har förökat sig i Sverige. Om man sätter ut valpar tar det fyra—fem år innan de i sin tur reproducerat sig. ... Myndigheterna föreslår att tio varglän utser lämpliga platser, två per län, där vargar kan placeras ut, enligt de kriterier som föreslås i rapporten. Länen föreslås också få mer resurser för att förankra vargflytten lokalt.

Artikeln i Dagens Nyheter namner med andra ord bara i forbigaende att manniskor som bor i omraden dar vargar ska sattas ut kan ha invandningar. Att dessa invandningar borde ha hogre prioritet an statens ratt att satta ut rovdjur tycks vara ett frammande koncept i debatten. Problemet ar att den tamboskap och de husdjur som vargar tar ar privat egendom - genom att satta ut vargar skapar eller forstarker staten genom aktiva, politiska beslut ett hot mot manniskors privategendom. Detta ar naturligtvis oacceptabelt i en rattsstat dar skydd av manniskors liv, frihet och egendom ar den offentliga maktens enda acceptabla uppgifter.

1 comment:

ulle said...

Håller iofs med å andra sidan finns det medel att skydda sin privata egendom t o m genom skattemedel (vargsäkra stängsel) + att tjuvjakt på rovdjur är mkt vanligt i Sverige.
Jägarna tycks inte rannsaka sina organisationer men ger sitt tysta medgivande till att rovdjurshatet tar sig de grövsta former (tjuvjakt).
Vargen ingår i den naturliga faunan och det måste vara utgångspunkten för att bedriva (nöjes)jakt och hålla tamdjur/renar inte tvärtom.