12/30/10

SOVJETISERING: KOMMUNAL VILL HA LAG OM RATT TILL HELTID

Sveriges erlanderiserade statsminister jobbar hart for att bli en duktig socialdemokrat. Han jobbar ocksa hart for att maximera skatteintakterna till en offentlig sektor som pa grund av standiga besparingar ger allt mindre tillbaks till skattebetalarna. En fraga dar statsministern forsoker forena bagge dessa ambitioner ar i stravan efter att krama sa mycket inkomstskatter som mojligt ur Sveriges kvinnor. Kommunalarbetarforbundet har uppmarksammat detta och skriver i Aftonbladet idag:

Kvinnor arbetar betydligt oftare deltid. Över 700 000 kvinnor arbetar mindre än 35 timmar i veckan, och den siffran är dubbelt så hög som männens drygt 300 000. Och det är inte bara kvinnor med småbarn som jobbar deltid, det är kvinnor i alla åldrar. Visst är det många människor som själva väljer att arbeta deltid, men det är ett problem att deltidsarbetet är så ojämlikt fördelat – mellan könen och mellan olika branscher. Men framförallt är det ett problem att en betydande del av allt deltidsarbete är ofrivilligt. ... Det ofrivilliga deltidsarbetet är betydande. Enligt Statistiska centralbyråns senaste statistik var drygt 300 000 personer undersysselsatta i november, varav majoriteten kvinnor. ... Den enskilt viktigaste reformen är att ge de kvinnor som i dag arbetar ofrivillig deltid rätt till heltid. Arbetsmarknadens parter har inte löst problemet.

Det har vore ungefar den dummaste reform Riksdagen skulle kunna rosta igenom. For det forsta ar inget arbete i Sverige ofrivilligt: den som ar missnojd med sitt arbete kan ga ut och leta annat jobb, starta egen firma eller flytta utomlands. Visst - det ar svart, men vi ar manga som redan gjort uppoffringar for att sakra var formaga att forsorja oss sjalva, pa vara egna villkor. For det andra skulle en "ratt-till-heltid"-reform innebara att manga arbetsgivare helt slutade anstalla folk. Om en arbetsgivare maste rakna med att varje anstalld kommer att jobba full tid kommer fler personer att bli arbetslosa: behovet av arbetskraft stiger inte bara for att staten dikterar att alla har ratt att jobba heltid.

For det tredje ar det sannolikt att regeringen kommer att lagga fram just det har som ett reformforslag under den har mandatperioden. Det ar namligen en naturlag i svensk politik att regering och Riksdag alltid fattar det dummast tankbara beslutet i varje fraga.

4 comments:

bloggare på icedaniel.se said...

Jo, men om jobb som ofta är deltid som t ex undersköterska eller inom skola, bidrar det till att vissa bara stannar ett tag och kompetensen försvinner. Elevassistenter jobbar med dom eleverna som har det svårast ska dom inte ha någon kompetens alls enligt dig.

S R Larson said...

Din kommentar satter fingret pa en av de djupaste ironierna i den har fragan. Bagge yrken du namner ar skattebetalda och anstallda av den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn styrs av politiker. Om nu det har ar ett problem i den ofantliga sektorn, varfor kan da inte politikerna losa det internt i stallet for att pracka pa det fria naringslivet sina galna ideer?

Att det sedan inte bor finnas nagra skattebetalda underskoterskor eller elevassistenter ar en annan fraga. Dessa yrken kan utovas fortraffligt inom ramen for den fria delen av ekonomin.

Johan said...

Vi kan vill milt uttrycka det som så att problemet med att kompetensen flyr yrken som undersköterska knappast är så enkel som deltidstjänster. Det är ju snarare som så att den offentliga sektorn har satt i system att inte betala för kompetens hos sin personal, helt saknar differentiering av lönerna beroende på den enskilda sköterskans duglighet och så vidare...

För att ta ett exempel:

http://www.dn.se/nyheter/sverige/skoterskor-tjanar-inte--pa-utbildning-

Det finns ju även andra fina exempel i den här branschen där man erbjuder folk ingångslöner på samma nivå som nyutbildade bara för att folk har 10 års erfarenhet eller mer på ett annat sjukhus. Landstinget skiter helt enkelt i om de vill ha kompetent personal eftersom vi alla, på samma sätt som läraryrket har nedvärderats, eftersom alla med samma utbildning tydligen är lika duktiga. I och med att det det man bryr sig om är att fylla en tjänst för att uppnå administrativa mål råkar det ju vara sant, men målet med verksamheten kan ju kanske också vara att ta hand om patienterna...

S R Larson said...

Mycket viktiga poanger, Johan! Allt du sager ligger helt i linje med att det enda riktiga syftet med kommunal och landstingskommunal verksamhet ar att behalla sjukvardsmonopolet till vilket ekonomiskt pris som helst.