12/15/10

REGERINGSSAMMANTRADE

Var ihardige reporter Dick Snok har besokt det forsta regeringssammantradet efter sjalvmordsattacken pa Drottninggatan. Har ar hans rapport.

No comments: