12/7/10

KONTANTDAGEN: EN MENINGSLOS PROTEST

En bisarr rorelse har spritt sig over Europa. Aktivister forsoker overtyga folk att ta ut alla sina pengar fran banken. En av dem ar fotbollsspelaren Eric Cantona:

I dag har den före detta franska stjärnfotbollsspelaren Eric Cantona uppmanat allmänheten att storma landets bankomater. Målet med attacken är att sänka bankerna genom att ta ut så mycket sparpengar som möjligt. – Vem är det egentligen som bestämmer i dagens samhälle? Jo, det är bankerna, säger Eric Cantona i en intervju till franska Presse Océan.

Aftonbladet berattar ocksa tardrypande historier om hur folk har kopt tjanster av sina banker som de kanske egentligen inte behovde. Nar vuxna manniskor klagar over att de inte beter sig som vuxna ska deras klagomal alltid leda till motfragan om de fortfarande anser att de sjalva ar vuxna nog att kunna rosta i allmanna val. Men oavsett detta ar iden om att ta ut alla sina pengar fran banken en ganska meningslos gest - aven om det fanns nagon anledning att protestera mot banksystemet som sadant. For det forsta sitter de flesta storre besparingar i tillgangar som inte omedelbart kan omvandlas i kontanter, som aktier, obligationer, s.k. certificates of deposit och olika typer av sparfonder. Vill kontantpropagandisterna salja dessa ocksa? For det andra kommer den har sortens aktioner bara att leda till att fler manniskor utsatts for personran och blir av med alla kontanterna de hade pa banken.

For det tredje ar det en langt effektivare protest mot bankerna att inte ta nagra lan och inte ha nagra kreditkort... Men det berattar inte kontantpropagandisterna, ty de ar vanligtvis den sort som har vant sig vid att ha enkel tillgang till andra manniskors pengar.

21 comments:

Björn said...

Finns det ingenting du har emot nuvarande banksystem, som hade fungerat annorlunda om du fick bestämma? T.ex. insättningsgarantier, expansion av kreditmängden som ju orsakar en viss omfördelning osv?

S R Larson said...

I princip ska inte staten lagga sig i hur bankerna och deras kunder skoter sina affarer. Problemet med dagens banksystem ar att man inte tillater banker att ga i konkurs: varje gang det drar ihop sig till konkurs rycker staten in med skattepengar och raddar banken. Darmed lar sig inte bankdirektorer och bankernas styrelsemedlemmar att ta fullt ansvar for sin affarsverksamhet.

I praktiken tar det lang tid att skifta ett banksystem fran dagens harda regleringar till ett fritt, oberoende system. Men liksom reformer pa andra hall i ekonomin maste man borja nagon gang och lata den langa processen rulla pa.

En lasvard bok pa det har omradet ar "Laissez-Faire Banking" av Kevin Dowd. Den gavs ut for ett 20-tal ar sedan men borde finnas pa Amazon.com eller nagon annan online-handel for bocker.

Ron said...

Har du sett Max Keisers uppmaning att få vanligt folk att köpa silver?

(Keiser Report på Youtube)

Och i så fall vad anser du om det?

Björn said...

Tack för lästipset Larson. Hela boken finns tillgänglig på internet (google books) så jag tänker försöka mig på att läsa den nån gång.

Anonymous said...

Det är redan en succé! Folk diskuterar parasitverksamheten som bankerna bedriver. Folk börjar bli alltmer medvetna om att bankerna hittar på. Folk börjar förstå att ett lån på ingenting är inget lån, att en skuld på ingenting är ingen skuld, att räntan på ingenting är ingenting. Informationsmässigt är detta en seger.

För att förstå varför inte parasitsystemet rasar med en gång måste man ha klart för sig att det finns två olika betalningssystem - kontantsystemet och bankernas kredit/skuld-bedrägeri-system som sker via deras konton och är helt datoriserat (kreditkort, betalningar genom internet etc).
De två olika betalsystemen har växlingsstationer i form av bankomater och bankkontor. Allt detta är givetvis så självklart att man inte ens tänker på det.

Kontantbetalningssystemet har minskat och utgör nu en bråkdel av den totala mängden transaktioner. Bankparasiterna har gjort allt för att vi ska fastna i deras kredit/skuldnät.

Då parasiternas skuld/kredit-betalningssystem är så mycket större än kontantbetalningarna så fungerar systemet ändå fastän folk tar ut pengar. Detta förutsatt att kontanterna kommer tillbaka till bankerna. Om folk expanderar kontantanvändningen kommer detta dock ske på bankparasiternas betalningssystems bekostnad (bl.a går de miste om de 1,50kr som de snor från handlaren varje gång du drar ditt kreditkort, såsom den parasitmellanhand de är - varför ska vi unna dem det?). Så det du förodar med att inte använda kontokrt ÄR att expandera kontantdelen av betalningssytemet på bankparasitismens bekostnad.

Så prylen är att maximera kontantanvändandet för att slippa parasitmellanhanden. Jag skulle faktiskt kunna gå så långt som att jag förordar att folk ska jobba svart eller betala svart. Varför har vi skatter? Jo för att staten måste betala ränta på påhittade lån till bankparasiterna. Behöver staten pengar kan de tillverka dessa själva och spendera in i ekonomin till allmännyttiga saker som infrastruktur, sjukvård, byggande etc. Att vi betalar skatter är bara ett sätt att hålla oss inom bankparasiternas betalningssystem. Så, för fan, jobba svart utan skuldkänslor - bankparasiterna har inga skuldkänslor och staten kan lätt skapa sina egna pengar istället - det är dit vi måste pressa systemet

Ron said...

Ja du Anonymous - även om det tar emot så är jag snart inne på liknande tankegångar. Det börjar gå för långt nu. Faktiskt.

Judson Phillips (Tea Party Nation) har tydligen gått och sagt att rösträtten ska inskränkas till fastighetsägare.

Hörde jag också på Keiser Report (sändning nr 101 på RT/Youtube, från 8:15 och någon minut framåt).

"If you're not a property owner... sorry..."

Yttrandet ska ha varit så här: "It makes a lot of sense to afford only those who own property the right to vote in our nation’s elections"

Vet inte om det yttrandet är representativt för TP-rörelsen, men om mr Phillips menar allvar med att ta bort rösträtten för alla som sitter i hyresrätt, så ska han nog lägga följande klassiska uttryck på minnet samtidigt:

"No representation = No taxation"

Ron said...

Förhoppningsvis är Phillips inte representativ för Tea Party-rörelsen.

Jag har svårt att föreställa mig att t.ex. Rand Paul (eller hans far) skulle kläcka ur sig nånting sånt.

blofeldt said...

Det signaturen "Anonymus" skriver kan jag inte avfärda rakt av. Faktiskt lite läskigt, om det är så här banksystemet fungerar.

Att bostadsmarknaden i Stockholms innerstad snart kommer att krackelera är ett faktum som allt fler börjar inse. Banktjänstemännen, vilka har beviljat alla dessa lån börjar nu sälja av sina övervärderade bostadsrätter och flytta till hyresrätter utanför tullarna för att säkra eventuella vinster eller minimera förluster.

Ron said...

Och sen är det väl i vanlig ordning dags att skicka notan för alla obetalda lån till skattebetalarna?

Det är ju så mycket smidigare när lågavlönade i hyreslägenheter belastas med alldeles för höga skatter på sina arbetsinkomster.

Eftersom det tydligen handlar om att samma svindlare ska sitta kvar på resurserna oavsett hur mycket de bränt upp. När det är slut så tar man bara av någon sparsam.

Björn said...

Angående bostäder så är det ju något enormt efterfrågetryck på bostäder i Sverige, samtidigt som det är svår att bygga nytt pga regleringar. Har för mig att det bara byggts omkring 20 000 bostäder i genomsnitt per år de senaste 20 åren, samtidigt som nettoinvandringen legat på omkring 70 000 per år.

Att lösaktiga krediter kan skapa en uppgång i priser för att sedan krascha stämmer kanske, och kanske även kan bekräftas empiriskt av de rasande bolånemarknader runt om i världen, men läget i Sverige är ju något unikt.

Ron said...

Varför byggs det bara 20.000 bostäder?

Är det statligt reglerad broms på byggandet?


I så fall är det samma modell som Gordon Brown körde i England i 13 år. Man stödde karteller av stora markägare med låga räntor, man räknade INTE in just huspriserna när man beräknade inflationen.

Man såg till att "council planners" ute i kommunerna var ytterst restriktiva med bygglov.

Priserna sköt förstås i höjden så att en hel generation idag är fullständigt utprisad och aldrig någonsin kommer in på bostadsmarknaden.

Alla kommunplanerare som satt och nekade bygglov hade förstås hunnit köpa sina egna bostäder för länge sen. När priserna var hanterbara.

Huspriserna i UK steg med i runda slängar 300-400 procent från 1996 till 2007 men detta bortsåg man alltså ifrån - räntorna skulle förstås ha varit MYCKET högre hela tiden eftersom UK i själva verket haft en rent otrolig inflation.

Idag verkar UK nästan vara undantaget från bostadskrascher (i alla fall om man räknar priset i pund).

UK har definitivt hållt priserna uppe genom politiska regleringar och i stället valt att baila ut banker med skattemedel när det såg ut att börja gå neråt på allvar 2007. Dvs skicka springnotan till fel personer.

Samma personer skulle sitta kvar på resurserna, oavsett hur mycket pengar de bränt upp.

Ur den medellöses synvinkel är detta en sorts ekonomisk variant på "taxation without representation".

Goda anledningar till svartjobb för den som permanent och fullt medvetet lämnats på efterkälken alltså. Så några timmars nattarbete och betalning cash i näven ska man nog inte ha dåligt samvete för i sådana lägen.

Särskilt inte när miljardärer suttit och tankat UT skattepengar.

Svartjobb är plus minus noll till statskassan. Pengarna kommer ändå in i form av moms när svartjobbaren går och handlar käk. Eller i form av bensinskatt när svartjobbaren tankar bilen. Skatten på bensin är 70 procent även i England.

En bailout däremot ser jag som ett gigantiskt uttag av skattepengar, alltså en MINUSpost för statskassan. Och en ren stöld från hederliga skattebetalare.

Det får ju självfallet följder för skattemoralen till slut.

Björn said...

Ron,

Intressant läsning! Det verkar vara något liknande som här i Sverige då, byggsektorn är extremt restriktiv. Kommuner ska utarbeta någon slags planering över vad som ska och får byggas osv. vilket gör det svårt att få bygglov. Det regleras via Plan-och bygglagen: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870010.HTM (Denna lag ska f.ö. reformeras nu 2011, förhoppningsvis liberaliserar den byggandet något, har ingen aning om vad reformerna innebär dock) Trots att efterfrågan på bostäder och priserna skjuter upp i himlen så har arbetskraften inom byggsektorn t.o.m. sjunkit!

I Sverige tas inte bostäder heller med i beräkningarna när man ska mäta KPI, och det tycks ju självklart att de låga räntorna eldar på bostadspriserna lite extra, och förstör bostadsmarknaden lite extra. Om staten inte skulle finnas i banksektorn och centralbanker inte kontrollera priset på kredit skulle bolåneräntor nere på 1% förmodligen inte existera. (Mina gissningar, är väldigt dålig insatt i ekonomi).

Ron said...

Jaså, bostäder är undantagna från KPI. Där ser man. Misstankarna bekräftade.

Då förutspår jag att ni har några år med vanvettiga prisstegringar på bostadsmarknaden framför er.

Cirka 2015 finns det plötsligt inga förstagångsköpare längre, eftersom de fullständigt prisats ut.

Vid det laget kostar normalbostaden (i alla områden där det finns arbeten) fem miljoner kronor och uppåt.

Då kommer staten att bestämma att skatten på arbete måste upp till 80 procent så att de som förköpt sig ska kunna sitta kvar - och rösta på sittande regering som tack för hjälpen.

Som alltså är ett nytt socialdemokratiskt styre, med blå skjortor.

Moderaterna tycks alltså ha kopierat sin "bostadsstrategi" från New Labour. Nästa generation är utsedd att ta springnotan.

I England kallar man detta för "stealth tax". Dold skatt på de som föddes för sent.

Är ni i 20-25-årsåldern... se upp med vad en självisk 50+ generation gör mot er (jag är själv över 50).

Trilla inte i fällan att höja skatten på arbete. Det slår tillbaka mot er själva. Ni behöver låga skatter på arbete för att kunna komma nån vart. Ger ni bort alla pengar i skatt, så blir det inget kvar.

Observera: De som redan äger hus, aktier, värdepapper osv har beslutat om att det ska vara LÅGA PLATTA skatter på just DEN typen av värdestegringar (som de ofta inte behöver jobba för).

Ron said...

Jag är inte heller någon ekonom. Därför hade jag gärna sett en kommentar från Larson i det här ämnet. Även fler kommentarer från er som bor i Sverige.

Är jag fel ute, i så fall hur?

Jag ser ju inte hela bilden i och med att man bara ser Sverige via medierna och webben numera. Det är kanske annorlunda när man är på plats?

Vad gäller Sveriges bostadsmarknad just nu så tycker jag det påminner väldigt mycket om England 2001-2002 när priserna verkligen började skjuta iväg okontrollerat.

Ingen som var "med på tåget" reagerade. Alla körde på för fullt, det var jättebra med vansinniga prisstegringar (=inflation). Fantastiskt smidigt att man kunde köpa en kåk ena månaden och sälja den för 10,000 pund mer månaden därefter. Samma kåk!

Alltmedan en hel del tillverkningsindustri rann iväg...

Sen kom bankkrisen.

Björn said...

Man blir ju nästan lite deprimerad över läget på bostadsmarknaden. Går för närvarande på gymnasiet, och när jag väl får ett jobb (det ska man väl vara glad om man får, ca var fjärde ungdom mellan 18-25 år är arbetslös i Sverige, tror jag) så kommer jag väl inte ens kunna flytta hemifrån. Man har infört nya regler för belåning här i Sverige, en maxgräns på 85% av det man "är god för". Så om jag ska köpa en bostadsrätt för 4 000 000 (det lär väl vara ett hyfsat billigt pris när jag blir äldre, som du säger) får jag alltså max låna 4mkr * 0.85=3 400 000, vilket innebär att jag måste spara ihop 600 000 själv innan jag kan köpa mig en bostadsrätt. Det kommer nog ta ett tag om staten tar hälften av ens inkomst. Får väl utbilda mig, skaffa ett jobb och bo hemma i några år och spara...

Tror du har en del poänger i det du skriver Ron, medan de nuvarande vuxna gör en massa arbetsfri vinst på att belåna sig kommer någon få betala "stealth tax", mardrömmar.

Anonymous said...

Björn: Hyresrätt kanske? Inte bo innanför tullarna?

Larsa said...

Anonymous,

Och varför ska en hel generation tvingas bo i hyresrätt eller utanför tullarna?

Det går nog fortfarande att köpa en villa i t.ex. Lesjöfors för 200 000 eller en liten gård i Norrlands inland för 300 000 (det gjorde det i alla fall för ett par år sedan), men det som Ron och Björn pekar på är ändå ett problem. Och det beror inte på fria marknadskrafter utan på ett systemfel. Avskaffa Riksbanken (och Bank of England och Federal Reserve etc).

Ron said...

Genom bestraffande skatter på arbete (men inte på kapital) så har staten hindrat nyföretagande i områden som just Lesjöfors och inre Norrland.

Och hur många arbetsgivare finns det i dessa områden?

Inte tillräckligt många skulle jag påstå.

En och annan klarar kanske den tunga skatteryggsäcken (och vågar man gissa att diverse svartlösningar förekommer?)

Men för de allra flesta som vill köra hederligt, så är det närmast en matematisk omöjlighet att få ekonomi i ett småföretag i ett område som inre Norrland.

Kundunderlaget är helt enkelt för litet för att det ska bära sig.

Hur många lokala kunder kan du realistiskt skrapa ihop i inre Norrland? Jag bara frågar.

Men det offentliga (stat och kommun) har bestämt att skatten på arbete ska vara minst lika hög i Lesjöfors och Norrlands inland som i Stockholm. Orter just i Norrlands inland tillhör de som tar ut den allra högsta kommunalskatterna.

Ovanpå typ 34 kronor i kommunalskatt på varje intjänad i just inre Norrland, så ska en eventuell kamikaze-nyföretagare dessutom betala 31,42 procents egenavgifter. På HELA vinsten (enskild näringsverksamhet).

Och hur är det med servicen i dessa områden där skatten är så hög? Jämfört med Stockholm där skatten (troligen) är lägre?

Vad gäller UK så finns det områden och orter i Wales där bostäder är någorlunda överkomliga (där det går att hitta i alla fall något för runt 50,000 pund).

Men gemensamt för dessa orter är att arbetslösheten är högre än genomsnittet. De sociala problemen och kriminaliteten är däremot högre än genomsnittet...

Björn said...

Anonymous,

Jag tycker du har en ganska osund inställning till ett uppenbart problem. Att bara leva med det, med galna priser och en onaturlig utestängning av mig på bostadsmarknaden, finns inte på min dagordning.

Larsa,

Plan-och bygglagen är också extremt marknadshämmande. Om centralbankers effekt på det hela vill jag inte uttala mig så mycket om då jag inte är insatt, men att räntepolitik med låga räntor bidrar till vissa kortsiktiga höjningar i bostadspriser håller jag i alla fall med om. Sedan borde priset rimligen sjunka om man höjer räntorna, då efterfrågan på kredit till bostäder avtar. Åtminstone borde ju prishöjningarna avta, som nu i Sverige när RB höjer reporäntan.

Larsa said...

Björn,

Angående centralbankerna:

De skenande bostadspriserna 2001-2002 som Ron nämnde hände inte bara i UK. Priserna på bostäder sprang iväg något alldeles otroligt i många länder vid den tiden. Min bror köpte en lägenhet i Uppsala för 185 000 kr 1997 och sålde den för 640 000 kr 2004. Jag känner en man i Spanien som köpte en ganska anspråkslös lägenhet för några år sedan för ca 200 000 Euro (vilket han kanske ångrar idag). Bostadspriserna i USA skenade också. Och varför? Jag tror att en ekonom som heter Paul Brodsky pekar på något viktigt. Han har visat att M3 i USA (ett bra mått på mängden pengar i systemet) ökade med i genomsnitt 12 % per år 1994-2006. När det blev ett börsras 2000 flödade en massa av de här nya pengarna från aktiemarknaden in på bostadsmarknaden istället.

Jag vet inte hur mycket penningmängden har ökat i Sverige under de åren, men man ska inte lita på KPI, och jag skulle inte bli förvånad om det är något i stil med 12 % om året. Ökningen av penningmängden är den verkliga inflationen, som slår igenom på ett eller annat sätt förr eller senare, och hög inflation hjälper INTE dem som måste arbeta ihop pengar till något (men att köpa silver för sina besparingar, som Max Keiser föreslår, är nog en bra idé om man vill få ihop pengar till att köpa en bostad).

Och centralbankerna bär naturligtvis skulden för ökningen av penningmängden. Smidigt nog slutade Federal Reserve rapportera M3 år 2006.

Ron said...

Att köpa för 185.000 år 1997 och sälja samma bostad för 640.000 år 2004 kan ju inte vara sund ekonomi.

Men skatten blir låg och platt i just DET fallet, naturligtvis.

Ingen progressiv skatt där inte. Inte i närheten av den skattebelastning du hade åkt på om du hade tjänat en halv miljon på arbete!

Ser du vad jag försöker säga, Björn?

Som sagt, ingen anledning att känna dåligt samvete för några timmars svartjobb när samhällets toppar inte drar sig för att fixa till lagarna så det passar just DERAS (arbetsfria) inkomster.

Jag tror att jag håller med Larsa om att silver verkar vara en realistisk möjlighet just nu vad gäller sparande.

Max Keiser vevar med armarna och hojtar i högan sky men det som han säger "makes sense" tycker jag.

Vad säger Larson? Har Max Keiser rätt eller är silvret en bubbla det också?

Jag vet inte, jag är som sagt inte ekonom.

Men elektroniska pengar (SEK, USD, EUR, GBP) etc på ett vanligt bankkonto verkar ju vara en garanterad förlust. Pengar i sjön.

Du får i princip ingen ränta alls, samtidigt som priserna på allt annat runtomkring dig skenar i höjden. Och när powers-that-be bestämt att bostadspriserna ska skena i höjden samtidigt som lönerna pressas tillbaka, så kommer du ju efter hur du än gör.

Stealth tax, det också.