12/14/10

JIHAD I STOCKHOLM: ANTYDAN OM EFTERGIFTER TILL ISLAMISTER?

Ulle tipsar om en artikel i Expressen, dar Peter Weiderud, ordforande for den "kristna" socialistiska Broderskapsrorelsen, som ett direkt resultat av sjalvmordbombaren pa Drottninggatan borjar kompromissa med den svenska yttrandefriheten:

Det är många troende muslimer - förmodligen en stor majoritet - som upplevt sig, och det de håller heligt, kränkta av Lars Vilks skildring av profeten Muhammed. Också här i Irak har sekulära muslimer frågat mig hur Sverige kan tillåta att en konstnär kan tillåtas häda och kränka människor på ett sätt som kan bidra till stämningar som ytterst kan leda till ett oförsonligt våld. Mina förklaringar om yttrandefrihet, konstnärlig frihet och vikten av att också religioner och religiösa företrädare måste kunna granskas kritiskt förstår de inte riktigt. ... Självklart finns det en anledning till svensk självreflektion. Har vi, som entydigt vill ta strid för yttrandefriheten och Lars Vilks rätt att kritisera islam, samtidigt haft förmågan att säga att det inte alltid är lämpligt, rimligt eller konstruktivt att använda den rättigheten till att kränka människor? ... Att muslimer reagerar så starkt på denna typ av hädelse beror främst på att man i Sverige och Europa är en mycket utsatt minoritet, ekonomiskt, socialt och kulturellt. När man redan har så lite, och viktiga samhällsföreträdare ger sig på det man känner stolthet och identifikation med, finns risken för att det förstärker frustration och en upplevelse av subkultur. Det går inte att jämföra med kristnas beredskap att hantera liknande kränkningar. Dels är kristna i en trygg majoritet, dels finns det i kristen teologi och tradition en bearbetning av förnedring av den egna profeten.

Om kristna borjade spranga sig sjalva i luften pa Drottninggatan i Stockholm darfor att nagon nagonstans gjort en krankande teckning av Jesus, skulle Weiderud da komma krypande pa alla fyra, be om ursakt till alla kristna och krava kraftigt avstandstagande fran tecknaren i fraga? Sjalvklart inte: socialister, sannolikt Weiderud inkluderad, betraktar kristendomen som ren vidskepelse. De ser ner pa troende kristna och vill garna neka dem sa mycket plats i samhallet som mojligt. Detsamma ar sjalvklart inte fallet nar det galler muslimer; skillnaden i Weideruds syn pa muslmer och kristna baseras uteslutande pa att manga muslimer begar valdsbrott nar deras religion utsatts for kritik.

Genom att borja mumla om missbruk av yttrandfriheten urholkar Weiderud auktoriteten hos de svenska muslimska foretradare som har fordomt Jihad-attacken pa Drottninggatan. Weiderud sager ju faktiskt att om bara tillrackligt manga sjalvmordsbombare spranger sig sjalva i luften i Sverige kommer den svenska politiska eliten att ga med pa vad som helst.

No comments: