12/6/10

INGEN UTVAG: REFORMFORSLAG ILLUSTRERAR BIDRAGSBEROENDETS HOPPLOSHET

Med varldens hogsta skatter ger den svenska valfardsstaten tillbaks till medborgarna lika mycket som lander med halften sa hoga skatter. Detta val belagda faktum har annu inte sipprat igenom i den allmanna debatten, men allt fler borjar bli medvetna om valfardsstatens jarnharda grepp om ekonomin. I en artikel pa Svenska Dagbladets Brannpunkt diskuterar Thomas Pettersson fran finansdepartementet och Edward Palmer fran Uppsala Universitet reformforslag for bland annat socialbidrag och bostadsbidrag:

1. Socialbidraget är det yttersta skyddsnätet för de som saknar andra försörjningsmöjligheter. Bidraget avräknas därför helt mot alla andra inkomster. ... Lösningen är därför minskad beskattning av låga arbetsinkomster. Enklast kan detta göras genom justeringar av jobbskatteavdraget.
2. Grundskyddet för förtids- och ålderspensionärer utgår från garantipensionen. När den inte är tillräcklig finns tre kompletterande stöd ... Detta komplicerade system ska i praktiken åstadkomma något mycket enkelt: stöd till de pensionärer som har störst behov av det. Systemet med fyra delvis överlappande förmåner förenklas om de tre kompletterande stöden slås ihop till ett, utan koppling till boendet. Resultatet blir ett begripligt stöd som förbättrar pensionärernas valfrihet och ökar inkomsterna för de sämst ställda.
3. För de som ännu inte lämnat arbetskraften är bostadsbidraget viktigt. ... Inkomstprövningen är olycklig eftersom den kan ge inlåsningseffekter och bidragsberoende. Vi föreslår därför att bidraget avskaffas och ersätts med ett stöd till ensamstående föräldrar – i praktiken ett extra barnbidrag. Fördelarna är många. Systemet blir begripligt, hushållens valmöjligheter ökar, drivkrafterna till arbete stärks och ingen drabbas av någon inkomstminskning.

Pettersson och Palmer har naturligtvis fel. Att sanka skatterna pa laga inkomster gor marginalskattetrappan annu brantare an vad jobbskatteavdragen gjort dem. Darmed laser man fast folk i laginkomstyrken och deltidssysselsattning. Ett bidrag till ensamstaende foraldrar utan inkomstprovning innebar att man missgynnar gifta med laga inkomster och i praktiken ger folk incitament att skilja sig.

Petterssons och Palmers forsok att reformera olika bidrag visar enbart att problemet ar bidragssystemen som sadana. Det enda alternativet ar att lata manniskor fa kontrollera sin egen ekonomi, fran inkomster till utgifter och inkomsttrygghet. Hjalp till sjuka och svaga utan egen forsorjningsmojlighet skots bast av den ideella sektorn. Den offentliga makten ska koncentreras till sina egentliga uppgifter: skydd av medborgarnas liv, frihet och egendom.

1 comment:

ulle said...

Väl talat! Vi behöver knappast fler skilsmässor i detta arma samhälle...
Stort tack!