12/17/10

HYCKLERI: STATEN TJANAR PENGAR PA ATT SKAPA FLYKTINGAR

Staten ska inte syssla med telekomverksamhet. En av manga anledningar ar att den offentliga makten ar sardeles olampad att driva foretag: den politiska makten satts i foretagets tjanst vilket alltid missgynnar privata konkurrenter. En annan anledning ar att staten plotsligt far ett finansiellt intresse som direkt konkurrerar med den offentliga maktens plikt att forsvara manniskors liv, frihet och egendom:

Teliasoneras affärer i Vitryssland är bra för den svenska statskassan. De innebär dock en dubbel politisk bokföring. Sverige fördömer kränkningarna av mänskliga rättigheter i Vitryssland, samtidigt som teleoperatörerna är en del av regimens övervakningsapparat. DN.se berättade på torsdagen hur vitryssar som är kritiska till president Aleksander Lukasjenko undviker att uttrycka sig fritt i telefonsamtal och mejl. Risken är stor att säkerhetstjänsten KGB lyssnar. Övervakningen ger bevismaterial som används i politiska rättegångar, berättade biståndsarbetaren Martin Uggla. Och teleoperatörerna är lagligen skyldiga att bistå säkerhetspolisen. Bland operatörerna finns ett bolag som heter Best/Life. Härifrån löper trådarna hela vägen från diktatorn Lukasjenko via det halvstatliga folkaktiebolaget Teliasonera in i det svenska regeringskansliet Rosenbad och Sveriges statskassa.

Det ar bra att statsministern talar sig varm for oppenhet och tolerans mot manniskor som flyr fran diktaturer. Men nar staten samtidigt saljer sina tjanster till diktaturer, sa att fler manniskor maste bli flyktingar, da gar statsministern vilse i det politiska hyckleriets ljusskygga irrgangar.

No comments: