12/27/10

HELIGA LAS: EXPRESSEN KRITISERAR SOSSEFIERADE ANSTALLNINGSLAGAR

For den som vill leka socialdemokrat ar det viktigt att forsvara den improduktiva, ofta direkt skadliga svenska arbetsmarknadslagstiftningen. Saledes ar det inte forvanande att Allians-regeringen anser att lagen om anstallningsskydd, LAS, ar "helig" och i ovrigt gor allt man kan for att flirta med fackbossar och andra socialdemokratiska ladervastar. I ett ganska bra ledarstick uppmarksammar Expressen regeringens envisa LAS-hyllningar:

Nyligen presenterade Långtidsutredningen en forskningsrapport som visar att Sverige har den mest tudelade arbetsmarknaden i västvärlden i fråga om anställningsskydd. För de fast anställda är tryggheten iögonfallande. För de tillfälligt anställda däremot finns nästan inget skydd alls. Bara USA, Storbritannien och Kanada har friare regler i hela OECD-kretsen. Sedan Alva - allmän visstidsanställning - infördes av den borgerliga regeringen 2007 kan arbetsgivare i princip stapla hur många visstidsanställningar de vill på varandra. ... Sverige står alltså med ena benet i en anglosaxisk verklighet och det andra i 70-talets genomreglerade arbetsmarknad. Denna tudelning är inte bara extrem, enligt den Parisbaserade ekonomiprofessor som skrivit bilagan till Långtidsutredningen, utan ineffektiv. ... Det blir för stor omsättning på arbetsmarknaden bland de korttidsanställda och för liten bland de tillsvidareanställda.

Den yttersta orsaken till variationer i sysselsattning star inte att finna i arbetsmarknadslagstiftningen. I stallet ar det den makroekonomiska aktivitetsnivan som utgor sysselsattningens yttersta drivkraft. Daremot utovar arbetsmarknadslagstiftningen ett starkt inflytande over styrkan i kausalitetslankarna fran den makroekonomiska aktiviteten till sysselsattningen. Kort sagt: en flexibel lagstiftning som later arbetsgivare och arbetstagare fa sluta avtal de sjalva tycker ar bra, genererar mer sysselsattning an den jarnharda centralstyrning av arbetsmarknaden som Sverige haller sig med.

The Heritage Foundation har rankat Sveriges arbetsmarknadslagstiftning som en av de mest ofria i varlden. Detta forstarker enbart bilden av ett enormt reformbehov pa den svenska arbetsmarknaden. Att regeringen inte vill se detta behov, an mindre gora nagot at det, ar daligt for Sverige men i grunden ingenting att forvanas over. Statsministern har ju trots allt medgivit att hans stora politiska idol heter Tage Erlander.

1 comment:

Anonymous said...

Om nu Heritage foundation säger det så är man på rätt väg. Om en konservativ think tank tycker att man gör fel så gör man i regel rätt.