12/13/10

FILMJOLK I KAVAJFICKAN: IDEOLOGISKT MANIFEST FRAN FP I UPPSALA

Det blir en lite langre post idag. Jag kunde inte lata bli... Det ar namligen dags att bjuda pa lite politisk komedi - sa har mycket har jag inte skrattat sedan "president" Obama fick Nobels fredspris:

Få väljare kan ha missat att skolan är ett prioriterat område för Folkpartiet. Kunskap är viktigt för oss liberaler eftersom en utbildning med god kvalitet ger alla en likvärdig och stabil grund att bygga sitt liv på. Kunskap är Uppsalas och Sveriges konkurrensmedel i globaliseringens tidevarv.

Just det. Vi i folkpartiet vet att globaliseringen borjade den 23 april 1978. Innan dess var samtliga lander i varlden autarkier, dvs helt och hallet sjalvforsorjande. Darfor var kunskap inte viktigt forr.

Om vi ska vara ett lika framgångsrikt land under 2000-talet som vi periodvis var under 1900-talet krävs ett utbildningsväsende i världsklass: från förskola till forskarutbildning.

Vi vill att alla ska lasa och skriva och fa mjolk och sockerkaka medan de gor hemlaxorna vid koksbordet medan mamma/pappa/foralder av obestambart kon plockar ur diskmaskinen.

Ett starkt kulturliv gör Uppsala till en intressant kommun att bo och verka i. Folkpartiet är av tradition ett parti som vill satsa på kulturen och ser dess värde för människors och samhällets utveckling.

Ju mer vi tycker, desto battre tycker vi att allt blir. Framfor allt om vi alla tycker mer om nagot. Som kultur, till exempel. Da blir alla mer och tycker battre.

Litteraturen ska inte bara finnas i klassrummen och biblioteken utan också ute i Uppsalas stadsliv. ... Vi i Folkpartiet vill till exempel testa att parkera en biblioteksbuss på Resecentrum för att nå pendlarna och öka tillgängligheten.

Vi ar jattemodiga som kommer med den har iden. Det ar var modigaste ide for hela mandatperioden. Utan bokbussen dar nere vid jarnvagsstationen ar Uppsala inte en socialliberal stad. Med bokbussen dar nere vid jarnvagsstationen ar Uppsala en socialliberal stad. Ju.

Tyvärr har en långvarig, missriktad integrationspolitik bidragit till att det i dag tar sju år från uppehållstillstånd till arbete för den genomsnittliga flyktingen. Politiken har inte varit tillräckligt individanpassad. Folkpartiet arbetar för att var och en ska få det stöd som är relevant för att så fort som möjligt lära sig svenska och hitta ett jobb.

Till skillnad fran alla andra partier som anser att var och en ska fa stod som ar irrelevant.

Socialpolitiken kommer att värna om de svaga.

Just precis. Hittills har socialpolitiken varnat om miljardarerna. I folkpartiets socialliberala Uppsala kommer socialbidragen i stallet att ga till de som inte har nagra pengar alls. Sa har det aldrig forr varit i Sverige. Ju.

Folkpartiet vill ha ett ökat fokus på förebyggande insatser, till exempel stadsdelsutveckling med tydliga sociala perspektiv, gärna i samverkan mellan socialtjänst, skola, organisationer, näringsliv och föräldrar.

Exempelvis vill vi forebygga bil- och skolbrander genom att kalla in Birgit Friggebod som allsangsledare pa torget i Ghettosunda.

Folkpartiet tar miljö- och naturvårdsfrågorna på allvar. Uppsalas invånare ska ha en god och hälsosam livsmiljö.

Det tog oss minst fyra veckor att komma pa den har punkten i vart ideologiska manifest. Ar vi inte duktiga?

Uppsala kommuns medarbetare gör dagligen fantastiska insatser för Uppsalaborna. Det kan handla om äldrevård, socialtjänst, skola, gatuunderhåll, administration med mera.

Darfor kommer vi att fortsatta minska budgeten for den kommunala verksamheten i stallet for att privatisera den sa folk kan fa fatta egna beslut om sjukvard, utbildning och aldreomsorg.

Vi är åtta ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige. Vi har olika bakgrund, är lika många kvinnor som män och av olika åldrar. Vi har tilldelats nyckelposter i Uppsala och vill utifrån dem förändra och förbättra Uppsala i en socialliberal riktning.

Och vi ar jatterevolutionerande i vara politiska ambitioner och visioner. Helt i tradition med sadana karismatiska storheter som Ola Ullsten, Vet Basterberg och Lars Leijonborg.

Valkommen till Mjolkpartiet pekoralerna.

2 comments:

blofeldt said...

Man får sig alltid ett gott skratt när man läser Larssons artiklar.

Jag har själv tidigare på den här bloggen givit uttryck för hur totalt överflödiga FP är på den politiska banan i Sverige. Så har det också gått bakåt i dom senaste valen. I valet 2010 klarade sig KD och C sig kvar tack vare taktikröstare från "Det Nya Arbetarpartiet". I valet 2014 blir det väl till att hjälpa FP att klara spärren.

Sant är att FP har haft urusla partiföreträdare de senast decenierna.

ulle said...

Notera Peter Weiderud i Expressen!
Islmasitlakej eller defaitistisk förrädare?
http://www.expressen.se/1.2253450
Stämmer bra överens med min misstanke att SAP kommer bli det första islamistiska partiet om några år...
Det gäller att välja sida...