12/20/10

BOSTADSBYGGANDE: EN LITEN GLIMT AV EKONOMISK FRIHET I SVERIGE?

Bara det faktum att Sverige har en bostadsminister talar sitt tydliga sprak om hur absurt stor den offentliga makten ar. Det ar inte politikernas angelagenhet att blanda sig i hur, var och pa vilket satt manniskor bor. Men sa lange Sverige har en bostadsminister ar det atminstone bra att denne forsoker minska sin och politikens narvaro i manniskors boende. Stefan Attefall, den nuvarande innehavaren av storebrorsjobbet pa bostadsdepartementet, skriver salunda i Dagens Nyheter:

Det är bra att det under nästa år byggs 28.000 nya lägenheter och villor. Men det räcker inte, vi behöver göra mycket mer. De rödgröna vill återgå till en bostadspolitik där nyproduktion och renoveringar subventioneras fram. Låt mig vara tydlig: något sådant kommer jag aldrig att medverka till. Alliansregeringen kommer att arbeta för att få till stånd ett bostadsbyggande utan subventioner. Hyresrättens ställning behöver också förstärkas och jag tillsätter i början av 2011 en utredning som syftar till att långsiktigt förbättra förutsättningarna att investera i och förvalta hyresrätter, skriver Stefan Attefall.

Den hiskeliga summan av 28 000 bostader ar knappt halften av vad svenska folket behover for att overhuvudtaget bibehalla en god bostadsstandard. Att landet inte har sett en fastighetsbubbla annu beror i stora delar pa det oerhort sparsamma bostadsbyggandet. Med en befolkningsokning pa 75-90 000 personer varje ar behovs det 40-50 000 nya bostader bara for att forhindra en okning i overefterfragan pa bostader. For att sedan garantera bibehallen bostadsstandard kravs det ytterligare, uppskattningsvis, 10 000 bostader om aret. Ska man dessutom se en okad bostadsstandard maste byggandet upp kanske annu 20 000 bostader om aret. Sa hogt byggande har man inte sett i Sverige pa nastan 40 ar. Toppen under 80-talet var 65 000 bostader om aret, och da talades det om att "Sverige ar fardigbyggt". Det ar sjalvfallet gallimatias.

Bostadsminister Attefall ar inne pa ratt spar nar han talar om subventionsfritt byggande. Hans motstand mot mer skattepengar pa bostadsmarknaden ar en liten ljusglimt av ekonomisk frihet. Men det racker inte att bara sluta subventionera. Attefall maste ocksa arbeta for lagre skatter, farre regleringar och mer tillit till de privata aktorerna pa bostadsmarknaden. Det lar bli svart nar hans chef vaknar varje morgon och onskar att han vore Tage Erlander.

3 comments:

Räven said...

Fast förstår inte riktigt. När den hushållsnäratjänstmarknaden för överklassen och medelklassen inte fungerar. Då kan man slänga in en massa subventioner i form av RUT. Fast när man subventioner hyresrättmarknaden för främst arbetarklass och medelklass så hotas plötsligt friheten.

S R Larson said...

Subventioner ar alltid av ondo. De snedvrider marknader i enlighet med politiska preferenser. Sjalvfallet ska staten avveckla alla subventioner och sanka skatterna motsvarande de avvecklade subventionerna, sa folk kan ta hand om sina egna behov.

Enrico Barsetti said...

http://www.jornmark.se/places_intro.aspx?placeid=29&lang=