12/31/10

BOLAGSBIDRAG: FORETAGARE VILL HA SKATTEPENGAR TILL NYA AFFARSPROJEKT

En orsak till att maffian ar sa framgangsrik i sin affarsverksamhet ar att den kan ge manniskor erbjudanden de inte kan tacka nej till. Det ar alltid latt att gora affarer nar man kan tvinga manniskor att sponsra den med pengar. Man behover liksom inte ta hansyn till vanliga affarsmassiga villkor for sin verksamhet. Av samma orsaker ar det alltid lockande for privata naringsidkare att fa sponsring fran skattebetalarna for sin verksamhet - den offentliga makten kan alltid, under hot om att kasta folk i konkurs och till och med fangelse, tvinga manniskor att ge sitt stod till sagda naringsverksamhet. Det senaste exemplet pa ropen efter skattepengar till det privata naringslivet hors anda uppifran Gallivare:

Ett nytt projekt är under uppsegling i Gällivare kommun. Det är företagsbolaget som vill anställa en centrumledare i kommunen. Målet är att motverka en utarmning av Gällivare centrum, stärka Gällivare som handelsstad och öka trivseln i centrum och på Malmheden. - Vi har vår egen medfinansiering klar och söker stöd hos kommunen. Gällivare borde ha en centrumledare, en central figur som kan jobba med den fysiska miljön, etableringar och samordning, säger verksamhetschef för Företagsbolaget, Mia Edin. ... Mia Edin säger att erfarenheten är att handeln ökar om man medvetet satsar på dessa frågor. ... Företagsbolaget har en egen medfinansiering på 250 000 kronor och önskar att kommunen ställer upp med 450 000 kronor. Projektet ska komma fram till en hållbar lösning på fortsatt arbete från år 2013 och framåt.

Det har ar ett klassiskt exempel pa hur skattepengar snedvrider aktiviteten i den fria ekonomin. Det kravs inte nagot ekonomiskt geni for att inse att handeln okar i centrum nar man med skattepengar subventionerar verksamheten - eller later skattebetalarna projsa for marknadsforing och annan administrativ verksamhet for att locka foretag till centrum. Pa motsvarande satt lider den konkurrerande foretagsamheten forluster, den foretagsamhet som inte ligger i centrum och saledes inte favoriseras av de lokala centrum-stimulerande politikerna.

Om det privata naringslivet i Gallivare inte kan etablera sig i centrum utan att skattebetalarna maste ge dem pengar, direkt eller indirekt, finns det ingen grund for ekonomisk utveckling av centrum. Det ar inte kommunens uppgift att valja vinnare och forlorare i naringslivet. Nar den gor det leder det forr eller senare till korruption och sloseri med pengar.

2 comments:

Ron said...

Ett annat exempel är Härnösand - en vacker stad med s-styre.

Tord Oscarsson är en socialdemokrat som börjat fundera på hur man ska få småverksamheter att bära sig i glesbygd.

I och för sig är det ju trevligt att socialdemokraterna börjat upptäcka att det överhuvudtaget FINNS småföretag. 40 år för sent, men ändå.

Det är en tuff uppgift säger han (och DET har han rätt i!).

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=515&blogg=47806#Comment

Jag citerar:

"Det finns nu också en teknisk utveckling som innebär att även små företag kan utvecklas."

--------------------
(Eh... det kunde de alltså inte tidigare...?)
--------------------

"Inte minst datortekniken har gjort detta möjligt. Nu satsas därför också på småföretag för att få bygder att överleva. Det är en tuff uppgift. Det krävs att det finns kreativa uppfinnare med kunskap om ny teknik.

I Härnösand kommer man att fokusera hårt på ett framgångsrikt företag, som tillverkar solpaneler."

------------------------
Och det är just här som jag suckar djupt i bedrövelse.

Han säger det ju rent ut - Härnösand kommer att dela ut skattepengar till ETT företag. Kommunen har utsett detta företag till vinnare.

Andra företag tvingas alltså betala till konkurrentens överlevnad.

Om villkoren hade varit exakt likadana för alla företag, vilket företag hade då klarat sig...?

Jag kan inte ställa upp på system där politiker favoriserar ett företag och skickar notan till ett annat.

Jag önskar dem lycka till med sina planstyrda halvkommunala verksamheter.

---------------------
En intressant kommentar på slutet lyder:

"Datortekniken är bara i sin linda: nästa steg är robotar till priser som tillåter vem som helst att starta tillverkning i garaget ungefär som att vem som helst idag kan köra snygga utskrifter i hemmet."
---------------------

Jag har själv arbetat med projektjobb i England för ett företag som säljer CNC-maskiner/robotutrustning.

Ett av de riktigt intressanta länderna för den typen av satsning som företaget ifråga gör i Östeuropa.

Både VW och Siemens har till exempel byggt fabriker i Slovakien. Den typen av tillverkare anlitar ofta underleverantörer, och det finns helt klart möjligheter.

Även om CNC-maskiner är billigare än tidigare, så är det fortfarande en stor investering för ett litet företag, inte minst i de gamla öststaterna. Men lita på att det finns folk som GÖR dessa investeringar.

Ska man ta den typen av risker så måste det finnas rimliga garantier för att det offentliga inte får för sig att taxera sönder din verksamhet och ger bort dina skattepengar till konkurrenterna.

Härnösand har ett problem på den punkten...

blofeldt said...

Jag har suttit och läst lite vad kommunallagen föreskriver. Tyvärr verkar det som om att det här fullständigt oacceptabla beteendet är godkänt.

Tror knappast att Allianregeringen orkar göra något åt saken. Det fodras en annan regim i Sverige om något skall hända på den här punkten. Om jag fattar rätt så är det regeringen som styr och ställer över kommunallagen.