12/2/10

ARENA VANERSBORG, DEL FEMTIELVA

Nisse i Svangen tipsar om fortsattningen pa en foljetong fran Vanersborg i alldeles for manga delar. Den storartat inkompetenta kommunledningen lyckades betala 150 miljoner kronor mer for en sportarena an de ursprungligen planerade 90 miljonerna, utan att ens fa ett fungerande tak pa elandet. Nu visar det sig att kommunen inte bara betalt 167 procent mer an ursprungligen budgeterat for - for pengarna har man inte ens fatt en anlaggning som kan fylla alla de funktioner politikerna efterlyste:

Problemen för Arena Vänersborg fortsätter. Nu sviker arrangörerna efter rykten om att det är för kallt för publiken. Arrangemanget Familjens julkalas flyttar till mindre och förmodligen varmare lokaler. En av anledningarna till att Arena Vänersborg blev mer än 150 miljoner kronor dyrare än vad fullmäktige faktiskt beslutat om, är att man ville ha en arena som skulle kunna användas till mycket mer än bara bandy. Till exempel mässor, konserter och teaterföreställningar. Men här har det alltså återigen uppstått ett problem, publiken klagar på att kylan i hallen, den går genom märg och ben. ... - Vi har problem när det är sittande arrangemang, då blir det dragigt runt benen på folk som sitter ner, säger Bo-Göran Karlsson, teknisk driftschef. Framför allt saknas golv att lägga ovanpå isen. Kommunen äger tvåtusen kvadratmeter men det förslår inte för att hålla kylan borta, isen är åttatusen kvadratmeter stor. Och ser man till hur andra liknande arenor har löst kylproblemet krävs betydligt mer än ett golv. - Jag tror vi behöver ha någon form av kraftigare avskiljning, en vägg, fler ventilationsaggregat som trycker ner värmen på ett bättre sätt. Och då kanske man behöver lägga ett par miljoner till, säger Bo-Göran Karlsson.

En fraga som Vanersborgsborna borde stalla sig ar: hur stor ar deras individuella andel av dessa $150 miljoner? Om kommunalraden i kommunen kommit pa att starta ett privat aktiebloag for att bygga och driva arenan, hade de da varit beredda att kopa aktier for det beloppet i arenaforetaget?

6 comments:

blofeldt said...

Jag läste i media om den här eländiga historien för några veckor sedan. Det var en sosse som var chefen för det här bolaget. Men det spelar ingen roll om det är en sosse eller moderat som basar för ett kommunalt bolag. Den här sossen avsa sig alla politiska uppdrag utom kommunalrådsposten, det var han alltför sniken för.

Nu är det här exemplet bara ett av många kommunala misslyckanden. Skidbackar uppe i fjällen som skattebetalarna får stå för liksom alla dessa badhus landet runt. Listan kan göras lång.

Det här är saker som privata entreprenören skall sköta. Kommunerna gör helt fel när dom konkurrerar ut entreprenörer som kan sköta verksamheterna mycket billigare och bättre.

Johan said...

Men, hur kan det här gå till? Det är ju inte möjligt att den offentliga sektorn presterar uselt när de slipper nedlåta sig med sådana där hemska saker som att bry sig om att tjäna pengar. Då kan man ju istället välja de smarta lösningarna, inte minst eftersom de, enligt SKL:s senaste beställningsjobb, också har de mest begåvade medarbetarna som alltså är ytterst lämpade att fatta beslut åt oss andra otvättade barbarer.

http://www.skl.se/web/Mer_begavade_ledare_i_offentlig_sektor.aspx

Ron said...

Jag tror att man från individperspektivet ofta gör misstaget att tro att politiker gör saker pga att de är "korkade" eller inkompetenta.

Stämmer SKL's påstående så är det ju inte alls fallet. Det är i stället en fullt medveten och systematisk planering som ligger bakom.

Johan said...

Om vi bortser från att det finns gott om inkompetenta politiker och chefer i offentlig förvaltning, precis som det finns det i privat sektor, finns det ju dock vissa problem som är mer specifika i det offentliga:

1. Verksamhetens beskaffenhet ger upphov till en dysfunktionell incitamentsstruktur som mer eller mindre per automatik medför dysfunktionellt beslutsfattande. Se följande diskussion av den rollen i den skrämmande inkompetenta hanteringen av oljeläckan i USA tidigare i år.

http://www.forbes.com/2010/06/24/bp-obama-bureaucracy-oil-opinions-columnists-warren-meyer.html

Inom det offentliga blir det ju också viktigare att ta hänsyn till olika typer av politiska incitament snarare än ekonomiska. Inte minst eftersom man spenderar andra människors pengar, vilket ju är att se som monopolpengar. Se t.ex. följande fantastiska idé från Kalifornien

http://www.fresnobee.com/2010/11/28/2177257/valley-may-get-train-to-nowhere.html#ixzz16ebb4hB5

2. Offentliga makthavare försöker ofta att fatta mer komplexa beslut än folk i det privata näringslivet. Alltså är det i princip inte möjligt att fatta bra beslut i en del frågor som politiker, i och med att man försöker att centralplanera processer som inte ska centralplaneras. Oberoende av hur begåvade folket var i Gosplan blev resultaten katastrofala i och med att man försökte att fatta beslut som överstiger den enskilda individens förmåga.

Personligen tycker att det definitivt finns verksamheter som bör drivas av staten, däremot är ju många i det här landet skrämmande naiva när det kommer till att inse problemen och de dolda kostnaderna förenade med att politiker har hand om saker. Den offentliga sektorn är i princip alltid mindre effektiv, ska man driva något offentligt ska det banne mig motiveras med något annat än effektivitet eller att det blir billigare när man inte måste tas ut en vinstmarginal.

Johan said...

Det är för övrigt fascinerande att notera hur naiva många i USA är när det kommer till den nya sjukvårdsreformen. Det är nästan lite gulligt att se att folk på fullt allvar tror att ett helt offentligt styrt system skulle kunna bli effektivare. För oss som har lite koll på hur det fungerar i den svenska sjukvården framstår det dock som mer än lovligt naivt. Vi kan ju lägga till lite fler godbitar till alla de som har behandlats tidigare på den här bloggen.

http://www.sjukhuslakaren.se/2010/11/29/akademiska-sjukhuset-ar-underfinansierat/

Själva tanken på att utföra mer vård än man får betalt för skulle vara komplett obegriplig för en amerikan som är van vid ett system där man får betalt för det man gör, inte det politikerna tror att man ska utföra. Det är det här som gör att kliniker med långa köer plötsligt på studs lyckas trolla fram en operation när ett annat landsting köper vård av dem trots att de själva har bland landets längsta köer. Man får nämligen betalt när opererar den här utomstående patienten, till skillnad från om man istället hade schemalagt en av landstingets egna patienter på exakt samma operationstid.

Det är för övrigt också lite komiskt:

http://www.sjukhuslakaren.se/2010/10/28/landstinget-morkade-rapport-som-foreslog-bantning-av-ledningsstaben-med-50-procent/

S R Larson said...

Johan,

Du har ratt i att manga har i landet ar oerhort naiva i fragan om den offentliga maktens roll i sjukvarden. Men den svenska bilden av debatten ar samtidigt ganska onyanserad: motstandet mot Obamacare ar massivt och var en av drivkrafterna bakom republikanernas stora valframgangar i november. Jag skulle satta en hygglig summa pengar pa att Obamacare faller i bitar fore 2014; utan att ga in alltfor mycket i detaljer av vad som lacker ut fran Washington, DC kan jag saga att den nya majoriteten i representanthuset kommer att arbeta pa manga olika fronter for att rulla tillbaks Obamacare. Man lamnar vissa kritiska delar kvar i lagen, i vetskap om att dessa bitar kommer att ogiltigforklaras i domstol.

For ovrigt kan du alltid kika in pa min amerikanska blogg, larson4liberty.com, dar jag skriver om den offentliga maktens framfart har i landet...