12/2/10

ALDRIG NOG: FLER POLITIKER VILL HA FINGRARNA I SVENSKENS PLANBOK

Nar nu Sverige skrivit in EU-medlemskapet i grundlagen och darmed gjort det annu svarare att lamna det overstatliga storebrorsbygget vantar nu nasta steg:

Förhandlingar om EU:s budget för 2011 har pågått i ett par månader och går från kris till kris. EU-parlamentet har under diskussionerna fört fram förslaget att unionens ekonomiska resurser måste säkras på längre sikt. Kommissionen har därför börjat skissa på ett skattesystem för finansiering av den gemensamma långtidsbudgeten med början 2013. Det är fyra skatteområden som diskuteras. Det första skulle vara en EU-gemensam moms, som en del av medlemsländernas moms. Någon procent till EU av medborgarnas konsumtion, alltså. Det andra området gäller flygskatt. Idén är att ta ut en avgift på flygresor. Den skulle gå direkt till EU:s kassa . Skatten motiveras av bland annat miljöskäl och målet att styra resandet från flyg mot tåg. Det tredje gäller en skatt på finansiella transaktioner, det som brukar kallas "Tobinskatt". Den motiveras av att finansiell spekulation ligger bakom en stor del av dagens ekonomiska kriser inom EU och bör därför kunna begränsas genom en skatt. Det fjärde området gäller skatt på de utsläppsrätter som medlemsländerna fördelar och säljer till industrin, en slags skatt på koldioxidutsläpp som motiveras av att den kan bidra till EU:s gemensamma utsläppsmål.

Oavsett vilken skatt EU far ratten att uppkrava kommer den att saljas till det svenska folket som en "ersattning" for Sveriges EU-avgifter. Men EU har sin budgetkris trots de avgifter medlemslanderna betalar in. Saledes kommer EU-skatten att hamna ovanpa alla andra skatter svenska folket betalar (i stallet for att man, enligt sunda fornuftets principer, avvecklar EU:s budget helt och hallet) inklusive skatter for att betala EU-avgiften. Darmed okar bordan pa varldens hardast beskattade folk. Detta ar ett argument som borde framforas av samtliga EU-kritiska partier i Riksdagen - aven de som rostade for att skriva in EU i grundlagen.

1 comment:

ulle said...

Ut ur EU. En kommande europeisk revolution mot denna byråkratiska tyranni?