11/18/10

VEM FLYTTAR TILL MALMO?

Skanska Dagbladet berattar att tusentals manniskor varje ar flyttar till Malmo, vilket stadens tekniska namnd ser som ett problem:

Tekniska nämnden går nu ut och varnar för att Malmö är för litet. För att klara av ta hand om alla som vill flytta hit anser nämndens ordförande att kommunen måste ta hjälp av närliggande kommuner. Varje år flyttar flera tusen nya invånare till Malmö. Enligt beräkningar kommer kommunens befolkning ha ökat med 100 000 inom 25 år. För att lösa den geografiska problematiken kring att Malmö växer så det knakar arbetar nu kommunen med en dialogpromemorian vid namn "Så förtätar vi Malmö!".

Det ar naturligtvis trivsamt att sa manga manniskor vill bo i  Malmo. Men vilka ar det som vill flytta dit? Statistiska Centralbyran rapporterar att den oppna arbetslosheten i Malmo ar nio procent och att sysselsattningsgraden ar drygt 62 procent. Det verkar med andra ord inte rada nagon overdriven arbetskraftsbrist i staden.

2 comments:

Anonymous said...

Östersund?

Larsa said...

Det är egentligen inte så konstigt att det finns många som vill flytta till områden där det bor många andra med samma kulturella bakgrund, om det nu är det som ligger bakom de här siffrorna, vilket jag misstänker.