11/11/10

STOREBRORS-SOCIALISM: SKOLVERKET HINDRAR REKRYTERING TILL PRIVAT SKOLA

En privat gymnasieskola i Varmland har nekats status som riksrekryterande skola:

Avslaget från Skolverket på ansökan om riksrekrytering blev en stor besvikelse för Forshagaakademin AB som driver sporthandels-, sportfiske-, viltvårds- och hundsportgymnasium, Men skolan räknar ändå med att kunna konkurrera om eleverna. Ställningen som gymnasium med riksrekrytering har betytt att skolans elever får rätt till inackorderingstillägg från Centrala studiestödsnämnden CSN. Akademins nuvarande elever får behålla tillägget under resten av gymnasietiden. Men från hösten 2011 gäller nya förutsättningar: De som kan få inackorderingstillägg är elever som har mer än två timmars restid från föräldrahemmet till en liknande utbildning.

Det har ar bara ett av orakneliga exempel pa de stora problem som statliga regleringar staller till med. Det finns ingen som helst grund for att lata byrakrater pa en skattebetald myndighet fa ratten att bestamma vilken utbildning manniskor ska kunna eller inte kunna skaffa sig. Det ska helt och hallet vara upp till den enskilde individen.

Forshagaakademin har uppenbarligen forsokt fungera som aktiebolag. Det ar en av manga former som privat entreprenorskap kan ta. En annan arbetsform ar ideell verksamhet, vilken skulle underlattas om statsmakten tillat manniskor att gora skatteavdrag for donationer till ideella organisationer. I sa fall kunde Forshagaakademin bygga upp stipendiefonder som kunde betala hela eller delar av kostnaderna for studenter som inte sjalva kan finansiera sina studier.

1 comment:

Ron said...

En alternativ-variant är att köpa en begagnad husvagn, isolera den ordentligt, utrusta den med värme, parkera den [på diskret plats, ev kamouflerad] inte alltför långt från Forshagaakademin, och helt sonika bo i husvagnen under studietiden.

Värmland är glesbefolkat - det är inte säkert att någon upptäcker husvagnen förrän utbildningen är slutförd.

Det är fullt möjligt att leva på det viset under en kortare tid.

Det är förvisso inte den standard som bortskämda svenskar är vana vid, men helt klart en möjlig variant. Officiellt kan studenten bo kvar hemma hos föräldrarna.

Inga lån. Extremt billigt boende.

Tar man inte emot några pengar för sitt boende, så är det inte någon som har ett skvatt med att göra var en student bor nånstans.

Och CSN kan ta sitt inackorderingsbidrag och dra dit pepparn växer.

It's not for everybody. De flesta är troligen inte beredda att bo på det viset. Ytterst sett beror det ju på viljan.

Men det går.