11/17/10

SOCIALISMENS SENASTE: YRKESKARRIAR UTAN ATT JOBBA

Ett ofta aterkommande tema i socialistisk demagogi ar att du kan fa allt du vill utan att jobba for det. De talar om allt vi har "ratt" till - sjukvard, bostad, semester, klader, bananer... I Dagens Nyheter idag utokar en nydisputerad sociolog den har godislistan med ratten att fa gora karriar utan att vara pa jobbet:

Många skulle vilja gå ner i arbetstid. Men törs inte av rädsla för att karriären ska bli lidande. Samtidigt får vi allt svårare att koppla av på den begränsade fritid vi har. Det konstaterar sociologen Paul Fuehrer i en aktuell doktorsavhandling.

Ja, inte fan kan man forvanta sig att folk fattar rationella beslut, heller. Nej, folks val ar egentligen inte deras val. De ar klonade medlemmar av en klass-ras-kon-etnicitet-religion-skostorleks-grupp dar alla fungerar likadant.

Fuehrer disputerade tidigare i höstas vid Stockholms universitet med avhandlingen ”Om tidens värde”. Han tycker att begreppet välfärd inte bara ska spegla materiella värden, utan också inbegripa tiden som en tillgång. Han beklagar att inget politiskt parti längre på allvar verkar för en allmän arbetstidsförkortning. ... – En kvinna som var konsult sade att hon nästan aldrig träffade sina arbetskamrater, eftersom hon mest arbetade ute hos kund. Ändå verkade kollegerna, när hon jobbat deltid några år, se på henne som en person som inte fullt ut satsade på jobbet. Hon kände sig tvungen att gå upp till heltid.

Med andra ord maste Riksdagen genast stifta en lag som ger folk ratt att gora karriar oavsett insats pa jobbet. Ju mindre de jobbar desto snabbare karriar ska de fa gora. Absolut. Minsann.

2 comments:

Subprime Joe said...

Var det inte du, Larson, som skulle sänka din ambitionsnivå..? Tycker du varit högproduktiv med den nya bloggen, hittills i alla fall. En sådan människa vi skulle behöva fler av i Sverige. Jag vill därför fresta dig med några förslag:

Kom hem till Sverige, skaffa ett jobb och underprestera istället så ska pappa Staten skydda dig från att bli uppsagd.

Kom hem till Sverige, skaffa dig inte ett jobb, börja umgås med människor med kompetens inom bidragssökande, lär dig hur Systemet fungerar och du har en trygg försörjning livet ut och goda möjligheter att hitta tid till att ge dina barn en god uppväxt.

Du kan även låta din höga ambitionsnivå genomsyra det du gör även här i Välfärdsstaten. Här får du möjligheten att under ditt hel- och övertidsarbetande sysselsätta till dig helt orelaterade personer att ta hand om dina barn och ge dem en sund uppfostran med värderingar helt enligt de statliga riktlinjer som tagits fram för Välfärdsstatens fortlevnad. Du får också möjligheten att försörja ett antal för dig helt okända människor (ett obligatorium för dig med turen att ha hittat ett jobb).

När du sedan känner att tiden inte räcker till efter det att du försöjt ett antal av Staten utvalda människor kan du med gott samvete överlämna din mor till Statens trygga famn och låta henne få institutionaliserad omsorg på ett äldreboende i något samhälle i närheten av där hon bott(Partiet har fastslagit att inga äldre inte har behov av att bo på landet, därför finns det inga boenden där). Staten använder med jämna mellanrum en andel av de resurser den sett till att skaffa sig att alla analysera vården med avsikt att likriktaden mot de behovskritierer alla människor har. (Detta stötande och blötande är en hörnsten i skapandet av full sysselsättning.)

Du slipper till och med donera pengar till välgörande ändamål, även detta hanterar Statens professionella medarbetare åt dig genom att dela ut de pengar du arbetat ihop på ett bättre och bekvämare sätt än du någonsin skulle kunna lösa på egen hand och med eget huvud.

Välkommen!

Svenska Staten gm M Jansson

S R Larson said...

Kara Staten,

Tack for erbjudandet. Tyvarr har jag utvecklat valstandsberoende har i landet, med en halv miljon svenska kronor i arsinkomst, elva procents inkomstskatt, tva bilar och levnadsomkostnader som knappt konsumerar halften av min nettoinkomst. Den sortens valmaende livsstil det tyvarr svart att inte bli beroende av...