11/22/10

SOCIALISMENS SEGER: 13-ARIG FLICKA OFFRAD TILL LANDSTINGETS SJUKVARDSMONOPOL

Sydsvenska Dagbladet rapporterar en tragisk historia om en 13-arig flicka med diabetes som avled efter att foraldrarna fatt ett dodligt rad fran sjukvardsupplysningen:

En 13-årig flicka med diabetes fick rådet av en sjuksköterska på sjukvårdsrådgivningen att minska sin insulindos. Flickan avled några dagar senare som en följd av kraftigt förhöjda blodsockervärden. Socialstyrelsen har nu utrett händelsen och riktar skarp kritik mot sjukvårdsrådgivningen i Skåne. Rådet att minska insulindosen var felaktigt, och bara läkare har rätt att ändra ordination av läkemedel, skriver Socialstyrelsen. Sjuksköterskan felbedömde allvaret i situationen och borde ha uppmanat flickan att kontakta en akutmottagning, enligt Socialstyrelsen.


Som jag tidigare visat far sjukvardsupplysningens personal bonus om de avrader folk fran att soka sjukvard. Sjukskoterskan i det har fallet gjorde med andra ord vad hennes arbetsgivare - Landstinget - ville att hon skulle gora. Att Socialstyrelsen riktar kritik mot sjukskoterskan ar bara annu ett utslag for den kollektiva fornekelsen av fakta och verklighet som finns bland svenska politiker och offentliga byrakrater. Trots decennier av misslyckanden vill dessa valfardsstatens budgetbodlar till varje pris behalla det offentliga sjukvardsmonopolet. Att det priset innebar 3000 dodsfall inom sjukvarden varje ar, inklusive 13-ariga flickor med diabetes, tycks inte berora Sveriges politiska elit overhuvudtaget. For dem ar ideologin - den socialiserade sjukvarden - viktigare an manniskors liv.

2 comments:

Johan said...

Egentligen finns det för lite information för att uttala sig om vad som har hänt, men visst, det verkar lite konstigt ja. Frågan är för övrigt när det här har inträffat, i artikeln i sydsvenskan ska det ha hänt 2004 medan det på andra håll ska ha hänt tidigare i år. Om det faktiskt har tagit Socialstyrelsen 6 år att yttra sig i ett sådant här ärende är ju det mer skrämmande än själva händelsen i sig i och med att SoS efter årsskiftet är de enda som man kan anmäla till...

Vill du ha lite mer smaskiga rapporter från den svenska vården är ju annars följande artikel en höjdare:

http://www.sjukhuslakaren.se/2010/10/28/%E2%80%9Dminskning-av-akutens-ledtider-en-bluff%E2%80%9D/

Det är ingen direkt slump att jag letar jobb ute på landet nu efter examen om vi säger så. Att jobba på den dysfunktionella och opersonliga kolossen SU när man befinner sig längst ner i hierarkin lockar inte direkt.

S R Larson said...

Som utbildad lakare har du en utmarkt framtid utanfor Sverige. Lander som Tyskland och Schweiz borde erbjuda utmarkta forutsattningar for dig. Kolla ocks vad som hander i Holland, dar man ersatt det offentliga monopolet med privata sjukforsakringar. Aven har i USA finns en bra framtid. Obama-reformen faller samman bit for bit, och allt fler delstater - Wyoming och Texas ar tva av dem - arbetar aktivt pa stora reformer som ska skydda den fria sjukvardsmarknaden mot klafingriga politiker. Canada haller sa sakteliga pa att luckra upp sitt centralstyrda sjukvardssystem, med en stadigt vaxande privat marknad.