11/30/10

SOCIALISM TILL VARJE PRIS - T.O.M. VERKSAMHETSHAVERI I SJUKVARDEN

Den forharskande ideologin i svensk politik dikterar att den offentliga makten ska driva och finansiera landets sjukvard. Detta har fatt katastrofala foljder, med bland annat 3000 besparingsrelaterade dodsfall varje ar inom sjukvarden. Besparingarna tar sig bland annat uttryck i att man runtom i landet lagger ner sjukvardsverksamhet, sparar bort anstallda och later den medicinska tekniken forfalla. I allt storre utstrackning sker dessa alltmer desperata besparingar inte bara pa bekostnad av patienternas liv och sakerhet, utan ocksa i direkt strid med sjukvardspersonalens invandningar. Det senaste exemplet kommer fran Skane, dar sjukvardspersonalen menar att sjukvarden i manga delar har brutit samman:

Trots massiv kritik från Läkarförbundet och Vårdförbundet beslutade regionstyrelsen på tisdagen att föreslå regionfullmäktige att slå sammans sjukhusen i Malmö och Lund. Förvaltningsrätten upphävde i höstas regionfullmäktiges beslut från i fjor att slå samman förvaltningarna. Beslutet överklagades för att sammanslagningen inte hade kungjorts separat, utan bakats in i budgeten. Regionstyrelsen överklagade Förvaltningsrättens beslut. Läkarförbundet och Vårdförbundet har riktat skarp kritik mot sättet som sammanslagningen genomförts på. De har vädjat till regionledningen att ta till sig kritiken och och avbryta sammanslagningen tills alla konsekvenser har utretts. Facken hävdar att stora delar av vården inom flera kliniker har havererat. –  När man läser sjukhusledningens och fackens kritik mot kompetensförsvagningen och övriga försämringar i verksamheterna är det viktigt att vi lyssnar på det, säger regionrådet Rikard Larsson (S).

Nu ska val herr regionradet Larsson inte sla sig for brostet och forsoka framstalla sig som en sjukvardens raddare i noden. Hans parti byggde upp den dysfunktionella svenska valfardsstaten och skapade den budgetfascistiska politiska regim enligt vilken man hellre genomfor besparingar och skattehojningar for att "bevara" valfardsstaten an erkanner att den offentliga makten misslyckats. Men man kan ju alltid hoppas att hans uttalande ar ett tecken pa omvandelse under galgen; nar personalen sjalv sager att sjukvardsverksamheten har kollapsat finns det all anledning att ta dem pa orden. (Se Hayek-Institutet Sveriges manga artiklar om svensk sjukvard for en dokumentation av hur budgetfascismen satter ideologi over manniskors liv och halsa.) 

No comments: