11/15/10

SLENTRIANJOURNALISTIK: KONSTEN ATT HITTA NAGOT NEGATIVT I MER FRIHET

Det ar alltid intressant att se hur svenska media behandlar fragor omkring individuell och ekonomisk frihet. Nar Gavle Dagblad ska rapportera omkring den nya privata halsocentralen i Sandviken ar infallsvinkeln i artikeln inte "Sandvikenborna utnyttjar sin valfrihet" utan "Landstinget tvingas minska personalen". Ja, stackars politikerna som far mindre att bestamma over...:

Landstingets hälsocentraler i Sandviken tvingas krympa kostymen. Anledningen är minskat patientunderlag till följd av att den nya privata hälsocentralen öppnat i centrum. Den 1 september öppnade Manpower en privat hälsocentral på Plangatan 7 i centrala Sandviken. Det var den första privata hälsocentralen i Sandviken och även Manpowers första i Sverige. Två och en halv månad senare har cirka 1 600 personer listat sig hos den nya hälsocentralen och den 1 december listas ytterligare runt 4 500 personer där. Det är personer som inte gjort något aktivt val som med automatik förs över när Hälsopartner Hälsocentral, som den nya hälsocentralen kallas, tilldelas ett eget geografiskt område i centrala Sandviken. Det här får konsekvenser på landstingets hälsocentraler på Sandvikens närsjukhus. Från 1 december minskas personalstyrkan med tre till fyra sjuk- och undersköterskor, enligt verksamhetschef Ulla Waxin. Dessutom minskas utnyttjandet av hyrläkare.

Konkurrensen mellan vardcentralerna ar beskedlig: det ar fortfarande den offentliga makten som envaldigt betalar for sjukvarden. Men det ar icke desto mindre komiskt att se hur en svensk journalist lyckas gora mer individuell frihet till nagot negativt aven i den lilla, hart kontrollerade omfattning den har fatt i och med tillatelsen av privata halsocentraler. Detta betyder naturligtvis enbart att det behovs annu fler och annu starkare roster for mer frihet i Sverige - roster som kan utmana det mediala slentriantankandet (som givetvis i manga fall har en ideologisk grund).

No comments: