11/9/10

POLITISKA SKYGGLAPPAR: 30 ARS MISSLYCKANDE INTE NOG FOR VANSTERN

Sverige har haft varldens hogsta skatter i over 30 ar. Om hoga skatter och stora offentliga utgiftsprogram var ratt vag att ga borde Sverige pa de 30 aren naturligtvis ha bevisat detta. Men allt Sverige har bevisat ar just motsatsen: att en ofantlig sektor skadar ekonomin och odelagger livet for enskilda individer. Dessa uppenbara fakta ar dock bortom begriplighetens grans for manga, inte minst tre hurtfriska vansterdebattorer som skriver i Dala-Demokraten om hur folk fortfarande far illa nar de forsoker fa sitt inkomstbortfall vid sjukdom tackt av staten:

De mest uppenbara avarterna i sjukförsäkringsreformen har börjat bli tydliga. Media har berättat om hundratals personer som har drabbats av orimliga konsekvenser av reformen – exempel som bara är toppen på ett isberg. Samtidigt visar myndighetsrapporter att målet att få de utförsäkrade i jobb totalt har misslyckats. Färre än tre procent har fått arbete på den ordinarie arbetsmarknaden och tiotusentals svårt sjuka har ställts i en ohållbar situation. Opinionen börjar vända. I det läget har de mindre partierna inom Alliansen krävt att man ska ”slipa bort kanterna” i sjukförsäkringen och den nytillsatte socialförsäkringsministern Ulf Kristersson lovar att granska regelverket ”med förstoringsglas”. Tydligen hoppas man att opinionen låter sig nöja med att några av de mest uppenbart omänskliga detaljerna rättas till. Det gäller att desarmera frågan innan vanliga friska förstår att också deras hela ekonomi kan rasa samman som ett korthus om de själva drabbas av sjukdom. Detta var skälet till att man införde den allmänna sjukförsäkringen. Om alla förstår att de i morgon själva kan tillhöra gruppen "bidragstagare" och ett år senare utförsäkrade, så försvinner troligen allt stöd för de pågående förföljelserna av sjuka människor. ... Botemedlet mot sjukdom är ... inte arbete. Botemedlet är bättre sjukvård och rehabilitering! Problemet är att den allra största majoriteten av de sjuka inte får den vård de behöver. 70 procent av de sjukskrivna – huvudsakligen kvinnor – har sjukdomar som sjukvården och den medicinska forskningen i stor utsträckning negligerar

Sa med andra ord har den offentliga makten inte bara kapitalt misslyckats med att tillhandahalla en inkomstforsakring - men den har avenledes misslyckats med att forsoka tillhandahalla sjukvard. Vad artikelforfattarna ivrigt bortser ifran ar att dessa misslyckanden ar en logisk foljd av sjalva det offentliga atagandet, och att den enda losningen ar att ge varje svensk ett OBER-konto - Oberoende Buffert mot Ekonomiska Risker - samt att privatisera bade finansiering och produktion av sjukvard.

No comments: