11/9/10

OM ARBETSKRAFTSINVANDRING

Efter att ha tittat igenom de debatter som hittills forekommit i Riksdagen efter valet noterar jag att samtliga regeringens foretradare ihardigt och envist driver myten om att Sverige har ett behov av arbetskraftsinvandring. Forutom den uppenbara statistik jag tidigare redovisat i amnet vill jag lagga till foljande lilla diagram:


Detta ar Statistiska Centralbyrans befolkningsstatistik och statistik over antalet lediga jobb per kvartal (omraknat som genomsnitt pa arsbasis). Om immigrationsnettot var konstant skulle en konjunkturell svangning i trenden av lediga jobb inte vara nagot problem i sig. Men nar tillgangen till lediga jobb varierer med konjunkturen samtidigt som migrationsnettot stadigt gar uppat finns det ingen rimlig mojlighet att saga att immigrationen till Sverige har nagon som helst grund i ett arbetskraftsbehov.

Ar 2005 gick det 126 invandrare (netto efter subtraktion av utvandrare) pa varje 100 lediga jobb. Ar 2007 var det 152 och ar 2009 322 invandrare per 100 lediga jobb. Och da har vi inte tagit hansyn till det arbetskraftsutbud som redan existerade i Sverige.

3 comments:

ulle said...

I Sverige tillåts politiker o media ljuga på som om inget hänt...
Det går nog bra...

S R Larson said...

Jag hoppas Sverigedemokraterna borjar anvanda mer statistik i sina anforanden i Riksdagen. Hittills har det varit alltfor mycket traditionell politisk retorik. Det biter inte.

cavatus.wordpress.com said...

I samband med detta rekommenderar jag denna bloggpost av Jan Kallberg.

http://kallberg.blogs.com/jan_kallberg/2010/11/kvoterad-planm%C3%A4ssig-invandring-helt-%C3%B6verl%C3%A4gsen-j%C3%A4mf%C3%B6rt-med-sveriges-f%C3%B6rvirrade-och-planl%C3%B6sa-invandri.html