11/25/10

OLOGISKT OM ARBETSKRAFTSINVANDRING

I ett ledarstick diskuterar Ostersunds-Posten problemen kring utlandska barplockare som kommit till Sverige i god tro och sedan lurats pa sin lon. Ledarskribenten staller problemet i kontext av den svenska invandringspolitiken, med sarskilt fokus pa myten om behovet av arbetskraftsinvandring:

Migrationsminister Tobias Billström kan med bärplockarna för ögonen därför inte gömma sig bakom principer, även om han har rätt i sak. Fram till år 2025 beräknas 1,6 miljoner svenskar gå i pension. Särskilt stora blir luckorna i kommuner där arbetskraftsrekryteringen redan är svår. Vi har sett diagrammen och läst framtidsprognoserna med. Därför var det helt rätt att 2008 driva igenom möjligheterna till en mer flexibel arbetskraftsinvandring, och det är rätt att företagen i första hand är de att bedöma vilken omfattning och kompetens krafttillförseln bör ha.

Fri migration ar en fundamental komponent i ett fritt samhalle. Problemet for Sverige ar att landets politiker stramar at och inskranker den individuella friheten i praktiskt taget alla andra avseenden an just invandringen. Detta bidrar ocksa till en ologisk invandringsdebatt pa ofta rent falska premisser. Tva exempel:
1) Sverige har en massiv undersysselsattning av den redan i landet befintliga arbetskraften. Under de "goda" aren 2005-2008 steg sysselsattningsgraden hos arbetskraften till 67 procent. Det ar tio procentenheter under sysselsattningsgraden pa 1980-talet, och skillnaden motsvarar med kuslig statistisk precision den ackumulerade nettoinvandringen de senaste tio aren. Denna ar inte orsaken till arbetslosheten, men har okat forsorjningsbordan pa de som redan jobbar. Med en sa stor undersysselsattning finns det inget behov av arbetskraftsinvandring for overskadlig tid.
2) Under se senaste 15 aren, framfor allt, har kommuner och landsting sagt upp personal, "effektiviserat" och lagt ner verksamheter pa lopande band. Det ar fullstandigt orimligt att tanka sig att dessa uppsagningar plotsligt skulle upphora. Tvartom brukar de ekonomer och politiker som pratar om behov av arbetskraftsinvandring till kommuner och landsting ocksa vara kvicka att prata om behovet av fortsatta besparingar inom samma sektorer.

2 comments:

blofeldt said...

Visst, kommunerna har sagt upp massvis med personal under dom sista 20 åren.

Här i Sthlm-s kommum har beslut över blockgränserna fattats, att all verksamhet som inte är myndighetsutövning skall upphandlas och konkurrensutsättas. Det har till och med inrättats ett omställningskansli med juridisk kompetens, så att man kan skyffla iväg folk utan att ta någon större hänsyn till LAS.

Det var lite problem med hur man skulle ställa sig till parkeringsvakterna, dom utfärdar ju böter. Det hela slutade dock med att dom två största aktörerna på den privata marknaden tog över verksamheten sinsemellan. Nu glider det omkring personal, klädda i fantasifulla uniformer från privata vaktbolag och "lappar" felparkerade bilar.

Städpersonalen försvann för ett par decenier sedan. Kvar blev bara tre stycken chefer. Numera pensionerade. Eventuellt är dom tjänsterna tillsatta av andra arbetbefriade byråkrater. För cirka 20 år sedan försvann alla hantverkare från Sthlm-s kommun. Snickare, timmermän, murare, parkarbetare, stensättare m.m. Dom fick anställning i bygg och anläggningsföretaget Peab. Jag har fler konkreta exempel, men jag nöjer mig att redovisa dom här.

Det är ju mycket märkliga uttalanden från politikerna, som hävdar att det kommer att fattas personal inom den kommunala verksamheten. Undrar vilken personalkategori dom syftar på? Är det kanske chefsbyråkrater, så sitter det ju knippevis av den sorten och skickar A4 till varandra.

Annars är det helt otroligt hur uppfinningsrika byråkraterna är att skapa "pysselsättning". Det senast jag hörde från min gamla arbetsplats var, att en byråkrat därstädes, som förmodlingen var undersysselsatt, hade fått till uppgift att tillhandahålla paraplyer till övrig personal vid behov om så behövdes.

Det här är inte skrivit som något skämt. Jag var faktiskt på min gamla arbetsplats och kontrollerade paraplyhistorien.

S R Larson said...

Trots detta fortsatter alltsa besparingarna i verksamheten... Och kommunalskatterna ar fortfarande lika hoga. Och de kvarvarande anstallda, som faktiskt producerar verksamhet, ar annu mer utslitna.

Dina berattelser fran din tid hos kommunen ar alltid lika lasvarda!