11/10/10

OFARDSSTATEN: SOCIALISERAD SJUKVARD DODAR FORTFARANDE

En 2-arig pojkes tragiska dod i handerna pa Sverige socialiserade sjukvard illustrerar aterigen den fruktansvarda cynism med vilken etablerade svenska politiker satter sina egna ideologiska intressen over folkets. Fran Upsala Nya Tidning:

En läkare på Akademiska sjukhuset får kritik för att ha begått fel då han behandlade en tvåårig pojke som senare avled i en streptokockinfektion. Pojkens pappa överklagar att läkaren inte får något straff. Sammanlagt gick familjen till hela nio läkare med sonen under hösten 2008. Läkarna arbetade på Karolinska sjukhuset, Löwenströmska sjukhuset och en vårdcentral i Sigtuna kommun. Till sist vände sig föräldrarna till Akademiska sjukhuset i Uppsala under en storhelg. Pojken hade återkommande öron- och halsinfektioner, hosta, andningsproblem samt feber. Pojken fick också antibiotika många gånger. Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsnämnd i Stockholm har nu beslutat att läkaren i Uppsala gjorde fel då han inte kartlade pojkens problem med andningen mer noggrant, men att man på grund av ny lagstiftning inte kan ålägga läkaren någon påföljd. Nämnden var oenig i beslutet. Pappan till pojken är mycket upprörd och har överklagat beslutet. Han skriver bland annat: ”Så många olika läkare som lyssnat på vår berättelse om Kevin och ingen har tagit oss på allvar och röntgat eller senare satt dropp.”

Det ar naturligtvis fel att skylla pojkens dod pa lakaren. Han/hon kunde vad som var mojligt inom ramen for de anorektiska resurser politikerna tillhandahaller. Den moraliska skulden ligger snarare hos de politiker som trots tre decenniers erfarenhet vagrar erkanna att den offentliga makten inte kan producera och betala for sjukvard. Tre tusen dodsfall varje ar pa grund av besparingarna borde vara en vackarklocka - eller snarare ett politiskt flyglarm - om att det ar dags att satta en bortre parentes for det sovjetiserade experimentet med manniskors val och ve i Sverige.

2 comments:

ulle said...

Tack S R! Patetiskt att ingen här hemma uppmärksammar problemet.
Detta arma folk; upp trälar!

Björn said...

ulle, jag gör i alla fall min plikt och talar med bekanta om händelser så som denna, och förklarar den ekonomiska politikens problem bakom dem utifrån vad jag har lärt mig på Hayek-institutet. jag får oftast ett väldigt bra bemötande, folk tar sig till det man säger, när man återger SR's teoretiska stycken om hur skatter eroderar ekonomin och till slut tvingar fram nedskärningar i det man lovat erbjuda mot skatterna.

F.ö. väntar jag olidligt på veckans krönika! :)