11/13/10

MYTOLOGI A LA (S): INGEN FLYTTAR FRAN SVERIGE

Sa borjar da den sittande socialdemokratiska partiledningen sla tillbaks mot de som vill ha dem avsatta. Forst ut ar den fanatiske socialdemokraten Thomas Ostros, som i en informell programforklaring pa DN Debatt bland annat pladerar for att Sverige ar pa vag mot arbetskraftsbrist. Forutom denna statistiska gallimatias forsoker Ostros ocksa saga att Sverige behover "internationellt konkurrenskraftiga" skatter. Att doma av hans argument har herr Ostros inte en aning om hur skatterna ser ut i andra lander. Ty enligt hans resonemang gar arbetskraftsmigrationen bara at ena hallet over Sveriges granser:

Den skattereform som genomfördes på 90-talet var viktig. Sedan dess har stora förändringar skett i omvärlden samtidigt som flera avsteg gjorts från reformens principer. Sverige behöver en ny skattereform som bygger på enkelhet, likformighet och breda skattebaser. Drivkrafter för arbete, sparande och företagsamhet är centrala. Tjänstesektorns behov ska tillmötesgås. Skatterna ska vara internationellt konkurrenskraftiga: bolagsskatten och villkoren för privat kapitalbildning ska vara gynnsamma. Det är viktigt med begränsade marginaleffekter i inkomstskattesystemet för låg- och medelinkomsttagare. Men åtgärdspaletten behöver breddas. Det finns anledning att komma bort från behovsprövad välfärd och i stället stärka den generella välfärden.

Ostros lyckas med beundransvard traffsakerhet fa det att lata som om svenska inkomstskatter ar pa linje med skatterna i andra lander. Men kombinationen av kommunala och statliga inkomstskatter skapar marginaleffekter pa upp till 57 procent redan innan inkomsterna hunnit upp pa internationellt konkurrenskraftiga nivaer. Och det ar just dar skon klammer: enda skatt Ostros bekymrar sig for att halla pa bra internationell niva ar foretagsskatten. Han tror uppenbarligen bara kapital, inte att arbetskraft, kan flytta - atminstone inte ut ur Sverige.

No comments: