11/30/10

MINDRE BLIR MER: KONSTEN ATT LURA AV SKATTEBETALARNA MER PENGAR

Antag att din arbetsgivare sankte din och alla dina kollegers lon med tva procent och sedan gav dig en loneokning som exakt aterstallde era ursprungliga loner. Antag sedan att arbetsgivaren stolt deklarerade att han satsar pa sina anstallda genom att hoja deras loner. Skulle du halla med honom? Sjalvklart inte. Du skulla avfarda hela spektaklet som ett trick med siffror. Men nar kommunalpolitiker gor detsamma ar det ingen som protesterar. Skanska Dagbladet rapporterar att politikerna i Hoors kommun "satsar" pa barn- och utbildningsverksamheten i kommunen genom att hoja skatten och tillfora verksamheten mer pengar:

Genom skattehöjningen tilldelas barn- och utbildningsnämnden 6,9 miljoner kronor extra nästa år. Vid senaste nämndsammanträdet blev det ändå debatt. Anledningen: Hur ska pengarna fördelas på bästa sätt? Mer pengar till grundskolan? Eller ska också förskolorna få en bit av kakan? Vid måndagens barn- och utbildningssammanträde beslöt till slut den borgerliga majoriteten att låta grundskolan få hela extrabeloppet på 6,9 miljoner. Oppositionen ville i stället placera 1,6 miljoner till förskolan, där ett flertal verksamheter på senare tid signalerat att behoven är stora. ... Extrapengarna kommer från den skattehöjning som beslutades av fullmäktige i förra veckan.

Det later ju som om utbildningsverksamheten i Hoors kommun byggs ut, dvs att kommunens familjer far mer verksamhet for hogre skatter. Men om journalisten pa Skanska Dagbladet bemodat sig med att leta ratt pa kommunens budget skulle han ha sett att kommunen sparat bort sex miljoner kronor pa barn- och ungdomsversksamhet fran 2009 till 2011. Saledes innebar skattehojningen enbart att foraldrarna i Hoors kommun far samma verksamhet 2011 som de fick 2009 - med den enda skillnaden att de nu betalar hogre skatt for den.

Det har ar ett utmarkt exempel pa varfor den svenska offentliga sektorns verksamhet rankas som en av de mest ineffektiva i den industrialiserade varlden: pariteten mellan inbetalda skatter och producerad verksamhet blir stadigt samre. Det har fenomenet ar en direkt och fullt logisk konsekvens av valfardsstatens sjalva konstitution.

2 comments:

Björn said...

Fullständigt klockren observation.

Nisse i svängen said...

I sammanhanget kanske det kan vara belysande att notera att den underbara följetongen med arenan i Vänersborg fortsätter. Förra vinterns cliffhanger var om taket skulle hålla för snö, och nu fortsätter historien med att det visar sig att golvet i en ishall är kallt såvida inte särskilda åtgärder vidtas:

http://svt.se/2.34007/1.2254165/arrangorerna_flyr_kylan