11/8/10

MIGRATIONSDEBATT: SD TAR FORSTA STEGET, BRISTER I ANALYTISKT DJUP

I den allmanpolitiska debatten i Riksdagen den 4 oktober diskuterade ledamoterna migrationspolitik. Framfor allt den har sekvensen av debatten var sevard.

Generellt sett har Sverigedemorkaterna genom sitt intrade i Riksdagen avslojat hur urbota korkade de allra flesta ledamoter fran andra partier ar. Jimmie Akesson gjorde ett bra jobb i partiledardebatten och bl.a. William Petzall gor i sekvensen ovan en god insats pa det migrationspolitiska omradet. Men det marks att inte ens Sverigedemokraterna ar sarskilt val bevandrade i statistiken i deras egen politiska paradgren. Manga siffror bollades runt under den migrationspolitiska debatten, men ingen deltagare, Petzall inkluderad, tog upp den befolkningsstatistiska karnan. Sa har presenterade jag den pa Hayek-Institutet Sverige i augusti i ar:

Invandrarnas andel av befolkningen okar med ungefar en halv procentenhet om aret. Sa har ser den ut for de senaste aren:
2005: 12.4 procent invandrare
2006: 12.9 procent invandrare
2007: 13.4 procent invandrare
2008: 13.8 procent invandrare
2009: 14.3 procent invandrare
Det ar saledes rimligt att anta att invandrarnas andel av den svenska befolkningen i ar kommer att na 15 procent. Bara under perioden 2005-2009 okade antalet invandrare i Sverige med 19 procent, fran 1 126 000 till 1 338 000. Samtidigt okade den inrikes fodda delen av Sveriges befolkning med en procent, fran 7 922 000 till 8 003 000.

Oavsett om man principiellt sett ar for fri migration - som jag ar - eller vill se permanenta restriktioner pa invandringen, kan man inte bortse fran att den har stora invandringen inte passar val ihop med nagot sarskilt massivt behov av arbetskraftsinvandring. Sa har skrev jag i maj om sambandet mellan sysselsattning, antalet nya jobb och nettoinvandringen till Sverige:

Men det viktigaste budskapet i den har AKU'n har att gora med invandring och sysselsattning: rapporten visar att aven nar den svenska ekonomin befinner sig i hogkonjunktur, som under aren 2005-2008, klarar den inte att producra nog med jobb at bade alla arbetslosa svenskar och at en 75 000 personer stor nettoinvandring. Detta ar en aritmetisk sanning som inte har nagot att gora med vilken personlig invandringspolitisk installning man har. Om Sverige ska fortsatta ha en nettoinvandring i storleksordningen 75 000 personer om aret maste politikerna radikalt lagga om den ekonomiska politiken sa att den privata sektorn kan borja producera nya jobb i stor skala.

Over en period av sju ar, 2001 till 2008, var nettoinvandringen drygt dubbelt sa stor som okningen i sysselsattningen. Det gar aterigen inte att bortse ifran att svensk ekonomisk politik och svensk invandringspolitik inte passar ihop. Petzall och Sverigedemokraterna har tagit forsta steget till att peka pa detta. Ska man lyckas i sitt uppsat att initiera politiska forandringar maste man radikalt dock fordjupa sin egen analys. Regeringen och den socialistiska oppositionen kommer inte att gora det.

No comments: