11/25/10

INVANDRINGSPOLITIKENS EKONOMISKA DIMENSION

Kristianstadbladet rapporterar om en het potatis i den kommunala politiken i Kristianstad. Som svar pa en motion fran Sverigedemokraterna om kommunens invandringskostnader sager ordforanden i kommunens integrations- och arbetsmarknadsnamnd att man inte kan mata migrationens kostnader och inkomster:

Nämnden har tidigare yttrat sig över motionen, och då påpekat att i så fall bör inte bara kostnader för dessa grupper utan även intäkter räknas med. Men efter en återremiss från kommunstyrelsen är ordförande Radovan Javurek tveksam även till ett sådant försök. – Från när ska man räkna? Vilket år? Vilka ska ingå? Finländare? Norrmän? Och när invandraren blir pensionär, är det då en invandrarutgift eller en pensionsutgift? frågar han sig. Du hamnar i oerhörda svårigheter när du ska försöka mäta kostnader och intäkter för invandringen.

Det ar givetvis ren gallimatias att dessa metodfragor skulle forhindra kunskapsproduktion. Vi som bedriver empirisk forskning till vardags hanterar definitions- och avgransningsproblem dagligen. Den som vill veta mer om migrationens kostnader och inkomster kan borja med att gora en livscykelkalkyl over vad en invandrare - och en inrikes fodd - producerar i form av inkomstskatter och konsumtionsutgifter (och darmed moms samt andra skatter) samt kostar i bidrag och skattebetalda tjanster. Dartill lagger man multiplikatoreffekter pa bagge sidorna.

Som ett litet exempel pa vilken typ av statistik man kan anvanda kan vi titta pa Socialstyrelsens redovisning av ekonomiskt bistand till flyktingar. For de forsta sex manaderna av 2010 betalade svenska skattebetalare 1.1 miljarder kronor i socialbidrag och intro-ersattning till flyktingar. Dessa pengar hamnar saledes pa kostnadssidan av den kalkyl som manga havdar visar att flyktingmottagningen inte utgor en nettokostnad for Sverige. (Kalkylen blir naturligtvis helt annorlunda om man vill ge den moraliska dimensionen av flyktingmottagningen overhoghet over den ekonomiska kalkylen - en relevant men separat fraga.)

No comments: