11/26/10

HOMO SOVIETICUS: TCO VILL GE VECKOPENG TILL 24-ARINGAR

Pa 80-talet genomfordes en gymnasiereform som avskaffade de gamla tva-ariga yrkesinriktade linjerna. Alla skulle plotsligt ga tre ar och lasa teoretiska amnen. Tillsammans med besparingarna inom skolan ledde detta till en forsamring av kvaliteten i gymnasieskolorna med samre resultat bland stora grupper studenter. Nu vill TCO, den socialdemokratiska pendangen till LO, utoka den offentliga maktens inblandning i unga manniskors utbildning genom att kasta annu mer skattepengar at problemet:

Nytt TCO-förslag om unga arbetslösa: Alla upp till 25 år ska ha rätt – och få hjälp – att gå färdigt gymnasiet. Men fullbordas inte utbildningen sänks bidragen från samhället. I en rapport som presenteras i dag föreslår vi ett nytt utbildningspolitiskt mål. År 2020 ska 95 procent av en årskull ha uppnått målen för en gymnasieutbildning vid 25 års ålder. För att förverkliga detta föreslår vi en särskild utbildningsgaranti som ger unga rätten att fullfölja en gymnasieexamen innan man fyllt 25 år. Till denna rättighet vill vi koppla en skyldighet att fullborda utbildningen. Om det inte sker, förverkas rätten till full ersättning från de sociala trygghetssystemen. Den stora utmaningen ligger i att ge alla unga utbildningsmöjligheter som gör dem attraktiva på dagens och morgondagens arbetsmarknad, skriver Jonas Olofsson och Roger Mörtvik.

Nu ska alltsa den ofantliga sektorn anvanda skattebetalarnas surt forvarvade slantar for att ge veckopeng till 24-aringar sa 24-aringarna gar till skolan. Men om man omyndigforklarar 24-aringar i det har avseendet sa far man rimligen ocksa omyndigforklara dem i andra avseenden: man kan inte ge dem ratt att rosta eller sitta i Riksdagen. Men tyvarr ligger det i valfardsstatens natur att infantilisera medborgarna. Det har dels ideologiska orsaker, dels rent maktpolitiska. Kombinationen ar forodande och leder i sin extrem till framvaxten av Homo Sovieticus.

2 comments:

Larsa said...

Jaha, och så kan man väl pressa alla till att skaffa en högskoleexamen också så blir det 0% arbetslöshet sen :)

Per-Olof said...

Förslaget ifrån TCO är ett exempel på att fackföreningar försöker dölja att kollektivavtalen skapar hög arbetslöshet för ungdomar.

Om man läser i boken "Capitalism" av George Reisman (går att ladda ned gratis) i kapitlet om "Produktivitetsteorin", är slutsatsen att fackföreningar i praktiken endast kan höja lönerna för sina medlemmar om de kan minska utbudet av arbetskraft. Fackföreningarna måste således försöka minska antalet människor som är anställningsbara.

Förutom höga minimilöner i kollektivavtalen, är ett sätt att införa krav på att anställda inom en viss bransch måste ha en viss utbildning. Detta måste innebära att människor känner att de måste skaffa en lång utbildning. Men samtidigt höjs lönerna inom dessa branscher och arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft minskar. Detta måste innebära att de arbetslösa i varje fall blir allt mer utbildade.

Men samtidigt innebär detta att "överkvalificerad" arbetskraft måste söka arbeten i branscher med lägre löner och med enklare arbetsuppgifter. Ett ökat utbud av arbetskraft i dessa branscher skulle sänka lönerna. Därför måste fackföreningarna i dessa branscher försöka införa en hög minimilön i kollektivavtalen.