11/30/10

FRISKOLAN I MATTMAR: SKOLEXEMPEL PA SLENTRIANTANKANDE

I anledning av en anonym kommentator i fragan om skolan i Mattmar vill jag utveckla poangerna med att fa valja skola. Det forekommer namligen en rejal skopa slentriantankande i debatten om friskolor i Sverige.

Skribenten menar, som sa oerhort manga andra svenskar, att man maste ha en offentlig myndighet som avgor om en friskola ska fa finnas eller inte, darfor att annars satter foraldrarna barnen i en dalig skola. Men detta resonemang underkanner bade skribenten och skribentens kompisar, slaktingar och grannar som foraldrar. Jag undrar hur manga svenskar som skulle vilja ha en statlig myndighet som avgjorde vilket jobb de skulle ha eller vem de ska gifta sig med - andra beslut som ar mer livsavgorande an vilken skola man satter sina barn i.

Den anonyme skribenten jamforde ocksa den offentliga maktens regleringar med existensen av ett rattsvasende:

Om vi godtar existensen av ett rättsväsende, betyder det då att vi erkänner att vi inte är moraliska varelser?

Rattsvasendet loser konflikter mellan tva manniskor. Beslutet om vilken skola man ska satta sina barn i ar helt och hallet ett konsumentbeslut, dvs ligger inte i konflikt med nagon annan manniskas beslut. Att ha regleringar av konsumtionsbeslut ar detsamma som at lagga beslutet om vilken villa man ska kopa i handerna pa den offentliga makten och har saledes ingenting med konfliktlosning att gora.

Som den anonyme skribenten papekar riktar skolinspektionen emellanat kritik mot bade privata och kommunala skolor. Men den kritiken ar tyvarr fullstandigt naturlig. Dels finns det bade bra och daliga entreprenorer pa varenda marknad, och det brukar vanligtvis vara konsumenten som avgor vad som ar bra och vad som ar daligt; dels beror manga av problemen i skolan pa att skolpengen - en politiskt beslutad kopkraftsrestriktion - inte racker till.

Skribenten fortsatter:

Jag tror inte marknaden eller konsumentkraften skulle han någon effekt på dessa fall. Som att alla föräldrar skulle låta sina barn byta skola pga att man dragit in en resurstjänst för ett ADHD-barn.

Detta ar aterigen ett underkannande av foraldrar som fornuftiga varelser, inklusive skribenten sjalv. Pa de orter dar man har mojlighet att valja skola strommar barn over fran kommunala skolor till fria skolor. I manga kommuner sager kommunerna nej till friskolor just darfor att de ar radda for konkurrensen. Att ge politikerna den makten ar ungefar som att ge Volvo monopol pa bilmarknaden och sedan ge dem ratt att bestamma hur manga bilar av andra marken svenska folket ska ha ratt att kopa.

I storsta allmanhet ar det viktigt att komma ihag att det alltid finns bra och daliga entreprenorer pa en marknad. Om en foretagare uppfattar sina konkurrenter som daliga, men konkurrenterna fortsatter att framgangsrikt salja sina varor och tjanster, betyder det att andra inte delar foretagarens uppfattning. Och om en konsument fortsatter att kopa fran en dalig leverantor - om han fortsatter serva bilen hos en dalig mekaniker eller kopa dalig mat hos en dalig ICA-handlare nar det finns en annan butik i samma kvarter - da ar han i sin fulla ratt att fatta idiotiska beslut. Det ingar liksom i konceptet att vara manniska.

Den anonyme skribenten, uppenbarligen foralder i Mattmar, fragar avslutningsvis, en smula halsbrytande:

Vi hade en skola; nu har vi ingen. Vad ska vi välja?

Detta alltsa efter att ha sagt att han sjalv inte vill ha ratten att starta en friskola om den offentliga makten sager nej till deras ansokan. Fragan ska alltsa riktas till de politiker som skribenten sjalv vill ska bestamma om foraldrarna i Mattmar far ha en skola eller inte. Mitt svar ar, aterigen, att foraldrarna skulle fa oppna hur manga skolor de vill, utan att politiker och byrakrater kan lagga sig i. Men skribenten sjalv - och tyvarr manga med honom - vill som sagt ge politikerna och byrakraterna ratt att neka dem en friskola. Sa om politiker och skattebetalda byrakrater sager nej till en friskola i Mattmar foreslar jag att dessa foraldrar glatt satter sina barn pa bussen och talar om for dem hur glada de ar att barnen inte far ga i en skola i Mattmar - ty om politikerna och de skattebetalda byrakraterna har sagt nej, sa betyder det ju att den skola foraldrarna tankt starta hade blivit en katastrof for barnen. Eller hur...?

12 comments:

Ron said...

Alltså jag sticker ut hakan och skriver av mig lite. Detta är ingen kritik mot föräldrarna i Mattmar, jag känner faktiskt starkt för er situation.

Jag tror att en liten föräldradriven skola hade funkat alldeles utmärkt i en ort typ Mattmar.

I en sådan omgivning har alla parter ett stort intresse för att det går bra för barnen.

Och visst kan man lära dem:

1) läsa
2) skriva
3) räkna

Och varför inte:

4) snickra (slöjd)
5) laga mat (hemkunskap)
6) hantera datorer (det finns väl nån i byn som kan lära ut lite?)
7) geografi och historia (lär man barnen var de kommer ifrån så räknar de själva ut vart de är på väg)
8) trafikregler, alltid bra

Det räcker en bra bit bara där. Vad behövs förutom det?

(Politisk indoktrinering?)

Känner man dessutom varandra så finns en naturlig sammanhållning.

Och hur är det på DEN fronten idag? Jag citerar artikeln:

"Den tråkigaste konsekvensen med skolnedläggningen är att barngruppen har splittrats. Sammanhållningen mellan barnen försvinner."

"Efter att Mattmars skola lades ned har barnen börjat i olika skolor i närområdet."

Det är alltså kommunens lösning. Splittra upp barngruppen. Är ni nöjda med det?

Nu är jag inte förälder i Mattmar och har därmed ingen rätt att säga varken si eller så.

Jag kan bara tala för mig själv, och med tidigare erfarenheter i bagaget så hade jag överhuvudtaget inte frågat en massa politiker om lov.

Politiker och kommun är inte er överhöghet - de ska vara till för er! Inte tvärtom.

Om era folkvalda inte ser till att ni har en vettig skola, så är det fritt fram att själv skapa ett bättre alternativ och helt enkelt strunta i deras "lösning".

Jag hade dragit igång frivillig undervisning i byn några timmar i veckan. Modell "studiecirkel för barn". Utan att fråga kommunen överhuvudtaget. Ingen ansökan. Rundringning bland föräldrarna. Egna möten. Ordna det själv.

Den som vill komma och lära sig matte kan göra det frivilligt. Den som inte vill, slipper förstås.

Det behövs inga flotta lokaler. Finns det någon som har en gillestuga i två timmar? Det räcker långt.

Och så koncentrerar vi oss medan undervisningen håller på. Lek efteråt. Inte för långa pass.

Har skolverket synpunkter på den typen av undervisning, så kan de lämpligen testa kunskaperna en gång om året genom ett centralt prov. Nånting säger mig att resultatet mycket väl skulle kunna bli bättre än det hade varit i en "vanlig" skola.

Det starkaste citatet ur artikeln är nog: "Vi försöker att ju bara laga det som kommunen har förstört"

Har kommunen lagt krokben för era möjligheter vad gäller skolundervisning, så kan samma kommun definitivt INTE komma och ha synpunkter på om ni själva lyckas lösa det på egen hand.

Kan ni bara visa att undervisningen håller måttet, vad ska de göra? Kommer de att skicka polisen på er för att ni ger barnen BÄTTRE kunskaper än de annars hade fått?

Vad lever ni då i för typ av stat egentligen?

Det är ni som har nyckeln till framtiden. Inte "kommunen". Och för en liten ort har jag svårt att tänka mig en bättre framtidsinvestering än era 70 barn.

Låt inte kommunen sätta sig på dem.

Säg gärna emot mig. Finns det något i det jag nyss skrev som är omöjligt på något sätt? I så fall vad, och varför är det omöjligt?

Anonymous said...

Hej, det är jag igen :)

Jag förstår vad ni menar. Du har dock själv lite slentriantänkande. Bara för att vi vill starta friskola betyder inte det att jag tycker att varenda idiot ska få starta friskola.

Jag kanske är paranoid men jag ser risker med att extrema personer (rasister, fundamentalister) utsätter deras oskyldiga barn för indoktrinering.

Jag tror och förväntar mig att vi ska få ett JA från skolinspektionen.

Och, Ja, jag tror inte på att samhället kan styras av konsumtionsbeslut. Det förutsätter att alla medborgare är rationella varelser. Vilket inte är fallet. Tyvärr.

Medborgarna är dessutom utsatta för reklam och propaganda som formar deras konsumtion. Bakom denna propaganda står alltsom oftast samma personer som prånglar produkterna och tjänsterna på dem.

Att säga att ALLA föräldrar är förnuftiga varelser är ren populism.

Jag vet att jag låter som en misantrop men det är bara för att jag vill kontrastera mot din ljusrosa konsumtionsutopi.

Jag förstår din frustration mot överdriven överstatlighet och jag sympatiserar med grundtanken. Men först och främst är jag realist och jag tror att vägen framåt ligger nånstans mittemellan (och något ovanför) socialism och liberalism.

Problemet med (ny)liberalismen/globalisering är att den är dålig på att skapa långsiktiga lösningar eftersom kortsiktig vinst smäller högre. Som exempel ger jag klimatändringen. Vilken du antagligen kommer förneka. Men det är en annan diskussion.

Ron said...

Jag hoppas ni får godkännande från skolinspektionen. Hade jag suttit med stämpeln i näven så hade ni fått klartecken att köra igång omedelbums.

Ser inte varför ett sådant initiativ behöver bromsas överhuvudtaget.

Och jag gillar inte den nuvarande "lösningen" med att splittra upp naturliga grupper och skicka barnen på buss till olika skolor.

Som sagt, låt inte kommunen sätta sig på er. Jag vet (alltför väl) att det finns byråkratiska kvarnar som (tydligen) måste mala - men det är ni som ska styra kommunen, inte tvärtom.

Larsa said...

Rons idé var i och för sig bra, men de skulle nog bli typiska ”rättshaverister” om de försökte. Det känns som ett typiskt exempel på sådant som begreppet uppfanns för.

ulle said...

Endast föräldrarna har rätt att bestämma barnens skolval.
Ingen annan kan inneha detta mandat.

Björn said...

Anonymous,

Jag har en fundering angående att du skriver:
"Jag kanske är paranoid men jag ser risker med att extrema personer (rasister, fundamentalister) utsätter deras oskyldiga barn för indoktrinering."

Ser du inte ganska problematiskt på dagens situation, där staten formar en klump undervisning och tvingar på ALLA den? Om du är rädd för indoktrinering, är väl det sista man ska göra att skapa en skola för alla, det är ju extremt riskfyllt! Om du lät tusentals blommor blomma i stället skulle eventuell indoktrinering endast gå ut över vissa. Jag går själv på gymnasiet och läser sam och är extremt tveksam till en hel del som lärs ut som objektiva sanningar, och finner ofta annan kunskap jag hittar på internet och liknande (som står i kontrast till det som lärs ut som objektiv giltig fakta) vettigare.

Björn said...

Och jag önskar dig och alla andra lycka till med läget, vad som än företas där borta i kommunen, Anonymous!

Ron said...

Jag hävdar ju att i ett läge där det är KOMMUNEN som dragit undan mattan för medborgarna, så får kommunen vackert finna sig i att medborgarna kan få för sig att vidta åtgärder på egen hand - UTAN "hjälp" från kommunen.

Har man själv dragit in skolan så ska kommunen sannerligen inte komma sättande efteråt och HINDRA alternativen...

I så fall finns all anledning att fundera över vilken typ av stat man egentligen lever i.

Men som sagt, jag hoppas förstås att det löser sig den "vanliga" vägen - det viktiga i sammanhanget är ju att barnen i Mattmar kan få ordning på sin skolgång.

Jag önskar också Mattmar lycka till.

S R Larson said...

Anonymous,

Antingen sager du att du ar en rationell konsument men dina grannar, vanner och familjemedlemmar ar det inte, vilket ar en tamligen arrogant syn pa bade dig sjalv och andra; eller sa menar du verkligen att folk inte ska fa fatta sina egna konsumtionsbeslut. Om det senare ar korrekt - vilka andra beslut vill du da att kommunen, landstinget och staten ska fatta at dig? Vilken mat du ska ata? Vilken bil du ska kopa? Var du ska bo?

Anonymouse said...

Tack Ron och Björn det värmer! Vi kämpar på... Svaret kommer om en eller ett par månader.

Björn, jag var själv mycket kritisk till min utbildning när jag gick i grundskola och gymnasium. Jag upplevde en stark känsla av att vi skulle bli likriktade så att säga. Jag tror faktiskt att studieplanen är friare nu och kvaliten hänger nog mycket på de enskilda lärarna. Det är viktigt att inta en skeptisk attityd till skolans läror, men även till det som man läser online.

Ron, det känns nu som om kommunen motarbetar oss med sina remisssvar. Jag håller med dig om att dom borde serva oss istället. Ditt förslag om en slags gerillaskola är rolig, men skapar nog bara fler problem för oss om man skulle realisera det. Jag tror i förlängningen att en friskola kommer locka folk till kommunen och vara en konkuransfördel. Trist att de inte kommunen inser det. Kortsiktigt tänkande.

Som sista kommentar till Larson ang. din fråga kan jag säga att mina grannar, vänner och familjemedlemmar mig till synes är rationella varelser. De allra flesta häromkring verkar vara det. Jag menar dock att det EXISTERAR människor som inte är det.

För att vara liberal så har du ett ganska så planekonomiskt och socialistiskt synsätt på människors kapacitet och förståndsförmågor :) Alla är faktiskt inte lika bra på allt. Förmågan att ta rationella beslut kan nog placeras i på en normalfördelningskurva, vi får hoppas att den har en förskjutning till höger.

Jag är pragmatiker. Jag föredrar att välja bil, mat och bostad själv. Jag föredrar att det finns en viss tillsyn på skolverksamheter. Jag tror inte att allt som stat och kommun gör per definition är värdelöst. Inte heller allt som marknaden företar sig. Jag hävdar bara att världen kanske är mer nyanserad än så.

Det är väldigt lätt att lägga på sitt eget filter på allt som sker och dra sina egna slutsatser utifrån det.

Är man bara utrustad med en hammare så ser varje problem ut som en spik.

Det var det jag ville göra dig uppmärksam på i ditt ursprungliga inlägg: Att Åre kommun lade ner skolan i Mattmar var ingen ideologisk händelse, utan ett tjänstemannabeslut med avsikt att få balansräkningen se bättre ut inför nästa val. Precis samma typ av beslut som en styrelse i ett företag kan göra inför t ex en försäljning.

Over and out! Tack för en intressant diskussion.

Som bonus kommer en länk till en skola där man lär eleverna att Kol-14 metoden är felaktig eftersom en radioaktiv puls sändes ut under syndafloden. Uppenbara galningar (ej rationella) som ej heller verkar känna av någons slags negativ konsumentpåverkan:

http://www.bju.edu/academics/arts-and-science/natural-science/creation/scientists-speak-out/response7.php

Ron said...

Om ni känner att er egen kommun motarbetar er så undrar jag hur det är ställt med er representation...

Det som är kärnan i mina argument här är att kommunen ska tillhöra er. Inte tvärtom!

Ni betalar Europas högsta skatter på allt arbete som ni utför - ni betalar mycket dyrt. Jag gissar på att ni avkrävs högre skatt på ert arbete än folk som bor i Stockholm. Hur är er samhällsservice jämfört med Stockholms?

Ni betalar Europas högsta skatter på ert arbete för att era offentliga folkvalda ska representera ERA intressen.

Det betyder att ni ska styra dem. Ni har betalt för det.

Det ska inte vara tvärtom.

Om kommunen representerar andras intressen och kör över er - vad betalar ni i så fall skatt till?

Vilken typ av stat lever ni i så fall i?

Jag gillar termen "gerillaskola". Mycket bra. Larson - kan vi inte plocka upp den och plugga den termen?

Från min synvinkel (som ibland ses som extrem i Sverige, men som är närmast mainstream i England, jag lovar...) så handlar alltsammans bara om att ge barnen verktyg så att de kan klara sig här i världen.

Det är allt. Världen förändras snabbt idag, och barnen måste ha en vettig chans att kunna ta sig fram i den nya värld som växer fram.

Om er egen kommun förvägrar era barn dessa nödvändiga verktyg, så måste man som förälder se till att de får verktygen på annat sätt.

Verktyg för att klara sig, läsa omvärlden och kunna vara självgående.

-Läsa
-Skriva
-Räkna
-Snickra
-Hantera datorer
-Laga mat/Näringsriktig kost
-Odla grönsaker
-Fiska
-Trafikregler
-Språk
-Naturkunskap
-Historia (viktigt)
-Vardagskunskaper (byta glödlampor, rensa blockerade toaletter (urk!) osv. :-)

Jag har säkert glömt något.

Allt detta (i varierande mängd) kan man lära barn UTAN att filtrera kunskapen via pompösa och ofta obehagligt maktfullkomliga politiker.

Just skolan ligger mig varmt om hjärtat, och dessvärre så känns det som om Sverige har vissa tunga politiska hinder just på det området. Er situation i Mattmar är talande för den visar såpass tydligt vilken betongvägg ni har att göra med.

En del av den byråkratin saknas i England... det är lite friare här. Trots skoluniformen. Om jag går till skolan eller kommunkontoret här nere, och har synpunkter som jag framför på ett vettigt sätt - så LYSSNAR de på mig. Jag blir inte avfärdad.

Jag kan försäkra att jag inte är någon rättshaverist. Man är inte rättshaverist för att man bryr sig om nästa generation. Påfallande många ur "politikerklassen" verkar inte prioritera nästa generation särskilt högt. Det kommer att straffa sig i längden...

Gerillaskola... den termen känns som en klassiker. Stort tack för det ordet! Jag gillar det skarpt.

Kunskap är makt, som det heter. :)

Over & out (tills vidare). Vi får säkert anledning att följa händelserna i Mattmar även i fortsättningen.

mvh
Ron
från västra England

S R Larson said...

Som sagt - att utga ifran att man sjalv ar mer rationell an andra manniskor ar en dalig borjan pa socialt engagemang. De beslut som en person anser vara fornuftigt kan en annan anse vara idiotiskt. Den som anser sig aldrig fatta idiotiska beslut bor nog titta sig i spegeln en extra gang pa morgonen.

Det enda objektiva kriterium for goda och daliga manskliga handlingar ar den uppenbara skada de gor eller inte gor pa andra manniskor.

Tyvarr tror jag det ar mer sannolikt med ett nej an ett ja darfor att den offentliga makten anser att det inte finns tillrackligt underlag for konkurrens mellan kommunala och fria skolor. Jag hoppas naturligtvis att jag har fel och att det blir en friskola i Mattmar. Saledes ansluter jag mig till de blogglasare som onskar familjerna i Mattmar lycka till.