11/3/10

FRIHETLIG FOLKPARTIST: MER PRIVATA ENTREPRENORER I KOMMUNAL VERKSAMHET

Det ar langt mellan de frihetliga ljusglimtarna i Sverige, men en folkpartistisk politiker i Goteborg bidrar faktiskt med en:

Ge privata företag utmaningsrätt att driva kommunala verksamheter i Göteborg. Det leder till utveckling, nya sätt att driva verksamheterna och effektivare hushållning med våra skattemedel, skriver Karina Johansson (FP). Att ge privata företag utmaningsrätt innebär att företag – eller föreningar, kooperativ, anställda eller brukare – som ser en möjlighet att bedriva kommunal verksamhet i alternativ regi, ska få en chans att göra det. De skall kunna begära att verksamheten upphandlas i konkurrens. Kommunen skall då inom en bestämd tidsperiod genomföra en öppen anbudsupphandling av tjänsten eller verksamheten.

Det har forslaget innebar fortfarande att kommunen tar ut skatter och avgifter for verksamheten och saledes har monopol pa att finansiera densamma. Darmed blir inte verksamheten battre an vad politiker, byrakrater och den skattetyngda ekonomin klarar att leverera. Men att lata privata foretag fa komma in och lara sig verksamheten, samt visa hur den kan skotas battre i privat regi, ar ett litet steg i ratt riktning. Det enda acceptabla langsiktiga malet ar total privatisering av all kommunal verksamhet; en upphandlingsmodell med utmaningsratt kan fungera som ett forsta steg i den riktningen.

No comments: