11/4/10

FAVORISERINGAR: VALFARDSSTATEN OCH INLART POLITISKT BETEENDE

Sarbehandling av favoriserade grupper ar lika vanlig i valfardsstaten som byxvarm vodka i Skutskar. Valfardsstaten till och med tranar sina medborgare att alltid tanka i termer av favorisering - aven nar politiker forsoker att inte idka favoriseringspolitik trillar de sjalva dit och borjar favorisera exempelvis pensionarer. Det ar inte underligt att andra grupper av medborgare snabbt hakar pa och vill ha sina egna favoritlosningar:

Med en studentrabatt skulle studenters ekonomiska situation underlättas samtidigt som bussåkandet skulle stimuleras, skriver Johan Kaluza och Susanna Göransdotter. Med anledning av allianspartiernas och Miljöpartiets handlingsprogram där bussrabatter tas upp vill Karlstad Studentkår att en studentrabatt införs på Karlstadsbuss. Tidigare har argumenten emot en studentrabatt varit att kommunen inte ska inför rabatter för vissa grupper av samhället utan arbeta för ett generellt lågt pris. Den 22 oktober fattade dock stadsbyggnadsnämnden ett förslag till beslut där kommunfullmäktige föreslås införa en pensionärsrabatt.

Favorisering av utvalda grupper ar ingenting annat an rostkopande fran politikers sida. Pensionarerna far manga favoriseringslosningar eftersom de rostar i storre utstrackning an andra valjargrupper. Vad folk inte inser nar de borjar krava sina egna favoriseingslosningar ar att politikerna inte kommer att kompensera for dessa med avveckling av offentliga utgifter, utan genom att lata andra betala med hogre avgifter pa annat hall.

Betydligt smartare an kraven pa fler gruppfavoriseringar ar att krava storre oberoende fran den offentliga makten. Detta kraver mer tankemoda och politisk uthallighet, men det betalar sig i langden.

No comments: