11/22/10

BALKANISERING: SOCIALIST OROAD FOR SVENSKT JUGOSLAVIEN

Nar vi anda ar i Norrbotten kan vi lika garna ta en titt pa ett annat ledarstick i NSD. Det ar Olov Abrahamsson som skriver om hur alla i Sverige inte kan fa allt de vill ha av ofardsstaten. Det tycker Abrahamsson ar hemskt, naturligtvis, och han gor en halsbrytande jamforelse mellan Sverige och Jugoslavien, vars ekonomiska problem - orsakade av landets socialistiska regim - accelererade till ohallbara nivaer under 80-talet:

I ett samhälle med hög arbetslöshet och sociala bekymmer är det lätt att utsatta grupper börjar titta snett på varandra. Samhällsatmosfären förgiftas. Vi vet vad som hände under Jugoslaviens sönderfall och Balkankrigen på 1990-talet. Under lång tid beskrevs Jugoslavien som ett socialistiskt mönstersamhälle. Men under 1980-talet började underskotten, arbetslösheten och inflationen att stiga till himlens höjder. Folk - som tidigare levde i harmoni med varandra - blev mer missunnsamma och egoistiska. Hat och inskränkthet började frodas. De etniska motsättningarna växte.

Det har ar i princip vad som skett i Sverige, om an i lagre dos och under en langre tid. Det hapnadsvackande ar att Abrahamsson inte bara ser detta, utan ocksa villigt erkanner att bade Sverige och Jugoslavien ar socialistiska lander (med olika doser av utspadning, naturligtvis...). Vad Abrahamsson vill ar naturligtvis mer av samma destruktiva socialistiska politik: om patienten blir sjuk av medicinen ordinerar doktor Abrahamsson mer av samma sort.

Det som bryter sonder ett land ar den destruktiva process som borjar nar socialismen har tryckt tillbaks den produktiva ekonomiska aktiviteten tillrackligt langt. Plotsligt kan inte statsmakten leverera allt den lovat. Eftersom den ekonomiska friheten inte okar i takt med loftesbrotten sitter folk fast under en regim som tar allt men inget ger. Att det leder till sociala slitningar, instabilitet och i extrema fall inbordeskrig ar ingenting man ska forundras over. Tvartom ar det en fundamental lardom som kan radda Sverige undan en smaskalig version av den jugoslaviska katastrofen.

No comments: